Bedplassen

Enuresis nocturna
  • Als een kind van 5 jaar of ouder ’s nachts de plas niet kan ophouden, dan spreken we over bedplassen.
  • Bedplassen doet een kind niet met opzet en komt niet door veel drinken of te diep slapen.
  • Voor het omgaan met bedplassen krijgen ouders adviezen die meestal goed helpen.
  • Ook zijn er verschillende methoden om het bedplassen aan te pakken.