Ik herstel van een hersenbloeding

In het kort

In het kort

 • U heeft een beroerte gehad. De oorzaak was een hersenbloeding.
 • Binnen enkele weken tot een half jaar kunnen veel uitvalsverschijnselen als gevolg van een hersenbloeding herstellen.
 • Door oefenen leert u met de uitvalsverschijnselen om te gaan.
 • Het is mogelijk hulpmiddelen of hulp aan huis te krijgen.
 • Een gezonde leefstijl en medicijnen zijn nodig om de kans op een (volgende) hersenbloeding of andere hart- en vaatziekte te verkleinen.
Video's

Video's

Beschrijving

Wat is een hersenbloeding?

Bij een hersenbloeding is er een bloedvat in de hersenen geknapt. Dit kan soms gebeuren als iemand al langere tijd een te hoge bloeddruk heeft. Of als er een zwakke plek zit in de wand van een hersenbloedvat.

De bloeding in het hersenweefsel kan hersencellen beschadigen. Daardoor werkt ineens een deel van uw hersenen niet.

U krijgt uitvalsverschijnselen, bijvoorbeeld een verlamde arm, een scheve mond of moeite met praten.  

Medicijnen

Medicijnen na een hersenbloeding

Gebruikte u voor de hersenbloeding bloedverdunners? Dan stopt u hiermee, omdat bloedverdunners de kans op een bloeding vergroten.
Bij sommige ziekten heeft een bloedverdunner een beschermende werking. In dat geval beoordeelt de neuroloog of cardioloog of u na enige tijd misschien weer met bloedverdunners kunt starten.

U krijgt na een hersenbloeding medicijnen om de bloeddruk te verlagen. Het is belangrijk dat u uw medicijnen blijft gebruiken om de kans op een nieuwe hersenbloeding te verkleinen.

Heeft u diabetes mellitus? Dan moet u uw diabetesmedicijnen blijven innemen. De kans op een hartinfarct of een nieuwe beroerte wordt daardoor kleiner. 

Voorkomen nieuwe beroerte

Een nieuwe beroerte voorkómen

Wanneer u eenmaal een beroerte heeft gehad, heeft u een vergrote kans om dit opnieuw te krijgen.

U kunt die kans verkleinen door de volgende maatregelen te nemen:

 • Stop met roken. Roken is erg slecht voor uw bloedvaten.
 • Drink niet meer 1 glas alcohol per dag en liever niet elke dag.
 • Probeer bij overgewicht af te vallen of in ieder geval niet meer aan te komen.
 • Probeer tenminste een halfuur per dag te bewegen. Elke kleine oefening helpt al.
 • Zorg bij een hoge bloeddruk dat u gezond leeft en uw medicijnen dagelijks inneemt.
 • Zorg bij diabetes mellitus (suikerziekte) voor een goede instelling van uw bloedsuiker.
 • Zorg bij een hoog cholesterol dat u voedingsadviezen opvolgt en medicijnen om het cholesterol te verlagen trouw inneemt.
 • Eet gezond met veel verse groenten en fruit.
 • Stress vergroot de kans op hart- en vaatproblemen. Heeft u veel stress, dan is het belangrijk daar wat aan te doen.

Deze maatregelen helpen een beroerte te voorkomen, en zorgen ook dat de kans op bijvoorbeeld een hartinfarct kleiner wordt.

Revalidatie

Herstel (revalidatie) van een hersenbloeding

Na een hersenbloeding kunt u uitvalsverschijnselen hebben, zoals een verlamming of moeite met spreken. Het is belangrijk om snel te gaan oefenen.

Hoe eerder u met een oefenprogramma begint, hoe beter, liefst binnen enkele dagen. Veel verschijnselen van een hersenbloeding kunnen binnen drie weken sterk verbeteren. Hierna kan er in de eerste zes maanden na de hersenbloeding nog veel herstellen.

Wanneer u een hersenbloeding heeft gehad, voelt u zich misschien erg verdrietig, boos of machteloos. Maar juist in de eerste weken kunt u veel doen om aan een zo goed mogelijk herstel te werken.

U bekijkt samen met uw arts hoe en met wie u aan uw herstel gaat werken. Vaak begint u hiermee in het ziekenhuis. Dit kunt u eventueel thuis, in een verpleeghuis of in een revalidatiecentrum voortzetten.

U kunt zo nodig thuis hulp inschakelen:

 • een wijkverpleegkundige voor verpleging, verzorging en begeleiding
 • een fysiotherapeut voor oefeningen met bewegen
 • een logopedist voor oefeningen met praten en slikken
 • een ergotherapeut voor advies hoe u zelfstandig dingen kunt blijven doen.

Omgaan met beperkingen

Wat na zes maanden niet is verbeterd, zal waarschijnlijk niet meer herstellen. Maar door veel te blijven oefenen kunt u leren met eventuele beperkingen om te gaan.

U kunt bepaalde spieren trainen zodat u meer kracht heeft. Het is dan ook belangrijk de aangedane ledematen zoveel mogelijk te blijven gebruiken.

Ook als spreken minder goed gaat, blijft het belangrijk dit te oefenen. Daarnaast kunt u proberen met gebaren, bewegingen en geluiden te communiceren. Soms helpt het gebruik van een letterkaart.

Soms lukt het niet goed om een aantal belangrijke handelingen te doen. Zoals brood smeren, drinken of het eten naar uw mond brengen. Het kan dan goed helpen om het stap voor stap te gaan oefenen.

Het kan zijn dat u bepaalde hulpmiddelen of aanpassingen nodig heeft om zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn. Eventueel zult u hulp moeten inschakelen om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Zoek steun bij mensen in uw omgeving en neem de hulp aan die u wordt aangeboden.

Bent u erg somber of moedeloos? Heeft u moeite om dingen te onthouden? Ook als u pas na enige tijd nieuwe klachten ontdekt, is het goed om dit met uw huisarts te bespreken. 

Hoe gaat het verder?

Hoe gaat het verder na een hersenbloeding?

Hoe het verder gaat na een hersenbloeding hangt onder andere af van de schade die de beroerte heeft veroorzaakt en de gezondheid van uw hart en bloedvaten. De eerste vier weken is de kans op een nieuwe hersenbloeding en op overlijden het grootst. In het ziekenhuis wordt uw gezondheid daarom zo goed mogelijk bewaakt.

In de eerste weken na een hersenbloeding is ook de kans op herstel het grootst. In de eerste maanden daarna kunt u nog verder herstellen.

Na behandeling in het ziekenhuis gaat ongeveer de helft van de mensen weer naar huis. Van de mensen die na een hersenbloeding uit het ziekenhuis komen is een derde uiteindelijk weer zelfstandig. Een op de drie gaat naar het verpleeghuis, en een op tien naar een revalidatiecentrum. De rest gaan naar een verzorgingshuis.

Wanneer u naar huis gaat spreekt de huisarts steeds met u af wanneer de huisarts of de praktijkondersteuner bij u thuis komt voor controle. Het eerste jaar is dat in ieder geval 4 keer per jaar. Dan bespreekt u hoe het gaat met uw gezondheid en herstel. De huisarts kijkt of u ondersteuning nodig heeft bij het leren omgaan met eventuele beperkingen in het dagelijks leven.

Hulp regelen

Meer informatie over zorg en ondersteuning

Een overzicht van hulpmiddelen voor dagelijkse activiteiten, lopen, fietsen of de persoonlijke verzorging vindt u op Hulpmiddelenwijzer.

Regelhulp.nl biedt u informatie over zorg regelen, mantelzorg en hulp in het dagelijks leven. Regelhulp.nl is een digitale wegwijzer van de overheid.

Meer informatie

Meer informatie over beroerte

Wilt u meer weten over beroerte dan kunt u aanvullende betrouwbare informatie vinden op de website van:

De informatie over beroerte (CVA) is gebaseerd op:

 • De wetenschappelijke richtlijn voor huisartsen, de NHG-Standaard Beroerte
 • De medisch specialistische richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, Herseninfarct en hersenbloeding
 • Zorgstandaard CVA/TIA, Kennisnetwerk CVA Nederland
Laatst herzien op

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u nog een suggestie of opmerking? Dit is niet verplicht.
Kunt u toelichten waarom niet? Dit is niet verplicht.