Ik herstel van een hersenbloeding

In het kort

In het kort

  • De eerste weken na een hersenbloeding kunnen uw klachten sterk verminderen. Ook in de maanden daarna is vaak nog verbetering mogelijk.
  • Hoe eerder u met een oefenprogramma begint, hoe beter, liefst binnen enkele dagen. 
  • Het is mogelijk hulpmiddelen of hulp aan huis te krijgen.
  • Een gezonde leefstijl en medicijnen zijn nodig om de kans op een (volgende) hersenbloeding of andere hart- en vaatziekte te verkleinen.
Wat is het

Wat is een hersenbloeding?

Bij een hersenbloeding is er een bloedvat in de hersenen geknapt. Dit kan soms gebeuren als iemand al langere tijd een te hoge bloeddruk heeft. Of als er een zwakke plek zit in de wand van een hersenbloedvat.

De bloeding in het hersenweefsel kan hersencellen beschadigen. Daardoor werkt ineens een deel van uw hersenen niet.

U krijgt uitvalsverschijnselen, bijvoorbeeld een verlamde arm, een scheve mond of moeite met praten.  

Medicijnen

Medicijnen na een hersenbloeding

Gebruikte u voor de hersenbloeding bloedverdunners? Dan stopt u hiermee, omdat bloedverdunners de kans op een bloeding vergroten.
Bij sommige ziekten heeft een bloedverdunner een beschermende werking. In dat geval beoordeelt de neuroloog of cardioloog of u na enige tijd misschien weer met bloedverdunners kunt starten.

U krijgt na een hersenbloeding medicijnen om de bloeddruk te verlagen. Het is belangrijk dat u uw medicijnen blijft gebruiken om de kans op een nieuwe hersenbloeding te verkleinen.

Heeft u diabetes mellitus? Dan moet u uw diabetesmedicijnen blijven innemen. De kans op een hartinfarct of een nieuwe beroerte wordt daardoor kleiner. 

Revalidatie

Herstel (revalidatie) van een hersenbloeding

Na een hersenbloeding kunt u uitvalsverschijnselen hebben, zoals een verlamming of moeite met spreken.

Het is belangrijk om snel te gaan oefenen. Hoe eerder u met een oefenprogramma begint, hoe beter, liefst binnen enkele dagen.
Veel verschijnselen van een hersenbloeding kunnen binnen drie weken sterk verbeteren. Hierna kan er in de maanden na de hersenbloeding nog veel herstellen.

Wanneer u een hersenbloeding heeft gehad, voelt u zich misschien erg verdrietig, boos of machteloos. Maar juist in de eerste weken kunt u veel doen om aan een zo goed mogelijk herstel te werken.

U bekijkt samen met uw arts hoe en met wie u aan uw herstel gaat werken. Vaak begint u hiermee in het ziekenhuis. Dit kunt u eventueel thuis, in een verpleeghuis of in een revalidatiecentrum voortzetten.

U kunt zo nodig thuis hulp inschakelen:

  • een wijkverpleegkundige voor verpleging, verzorging en begeleiding
  • een fysiotherapeut voor oefeningen met bewegen
  • een logopedist voor oefeningen met praten en slikken
  • een ergotherapeut voor advies hoe u zelfstandig dingen kunt blijven doen.

Omgaan met beperkingen

Door veel te blijven oefenen kunt u leren met eventuele blijvende beperkingen om te gaan.

U kunt bepaalde spieren trainen zodat u meer kracht heeft. Het is dan ook belangrijk de aangedane ledematen zoveel mogelijk te blijven gebruiken.

Ook als spreken minder goed gaat, blijft het belangrijk dit te oefenen. Daarnaast kunt u proberen met gebaren, bewegingen en geluiden te communiceren. Soms helpt het gebruik van een letterkaart.

Soms lukt het niet goed om een aantal belangrijke handelingen te doen. Zoals brood smeren, drinken of het eten naar uw mond brengen. Het kan dan goed helpen om het stap voor stap te gaan oefenen.

Het kan zijn dat u bepaalde hulpmiddelen of aanpassingen nodig heeft om zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn. Eventueel zult u hulp moeten inschakelen om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Zoek steun bij mensen in uw omgeving en neem de hulp aan die u wordt aangeboden.

Bent u erg somber of moedeloos? Heeft u moeite om dingen te onthouden? Ook als u pas na enige tijd nieuwe klachten ontdekt, is het goed om dit met uw huisarts te bespreken. 

Video's

Video's

Video's

Video's

Video's

Video's

Hoe gaat het verder?

Hoe gaat het verder na een hersenbloeding?

Hoe het verder gaat na een hersenbloeding hangt onder andere af van de schade die de beroerte heeft veroorzaakt en de gezondheid van uw hart en bloedvaten. De eerste vier weken is de kans op een nieuwe hersenbloeding en op overlijden het grootst. In het ziekenhuis wordt uw gezondheid daarom zo goed mogelijk bewaakt.

In de eerste weken na een hersenbloeding is ook de kans op herstel het grootst. In de eerste maanden daarna kunt u nog verder herstellen.

Na behandeling in het ziekenhuis gaat ongeveer de helft van de mensen weer naar huis. Van de mensen die na een hersenbloeding uit het ziekenhuis komen is een derde uiteindelijk weer zelfstandig. Een op de drie gaat naar het verpleeghuis, en een op tien naar een revalidatiecentrum. De rest gaan naar een verzorgingshuis.

Wanneer u naar huis gaat spreekt de huisarts steeds met u af wanneer de huisarts of de praktijkondersteuner u ziet voor controle, thuis of in de praktijk. Het eerste jaar is dat in ieder geval 4 keer per jaar. Dan bespreekt u hoe het gaat met uw gezondheid en herstel. De huisarts kijkt of u ondersteuning nodig heeft bij het leren omgaan met eventuele beperkingen in het dagelijks leven.

Hulp regelen

Websites over hulp en hulpmiddelen

Kijk hier voor een handtherapeut bij u in de buurt. 

Zoekt u een hulpmiddel voor bijvoorbeeld lopen, fietsen of u zelf verzorgen, kijk dan op Hulpmiddelenwijzer.nl.

Op Informatielangdurigezorg.nl/regelhulp staat informatie over zorg regelen, mantelzorg en hulp bij de dingen die u elke dag doet.

Meer informatie

Meer informatie over beroerte

Wilt u meer weten over een beroerte dan kunt u hier informatie vinden:

Wat andere mensen vinden van een ziekenhuis of arts: Zorgkaart Nederland.

We hebben de informatie over beroerte en TIA gemaakt met:

Laatst herzien op

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u een tip hoe wij Thuisarts.nl kunnen verbeteren?