Ik ben oud en heb een zwakke gezondheid en denk na over behandeling bij corona

In het kort

In het kort

 • De meeste mensen met corona worden snel beter. Ook mensen met een zwakke gezondheid.
 • Met een zwakke gezondheid heeft u wel meer kans om erg ziek te worden en te overlijden door corona.
 • Uw arts bespreekt met u wat het beste is in uw situatie:
  • thuis behandeld worden,
  • in het ziekenhuis
  • of in een verpleeghuis
 • In het ziekenhuis en verpleeghuis kunt u meestal weinig bezoek krijgen. Thuis mag er iemand bij u zijn.
 • In het ziekenhuis kunt u medicijnen en zuurstof krijgen. Of beademd worden op de intensive care.
 • Thuis of in een verpleeghuis kunnen uw klachten behandeld worden met medicijnen en zuurstof.
Zwakke gezondheid en corona

Een zwakke gezondheid en corona

De meeste mensen met corona worden niet heel ziek en zijn snel weer beter. Dat is ook zo bij ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Maar als u een zwakke gezondheid heeft, heeft u wel meer kans om erg ziek te worden en te overlijden door het coronavirus. Bijvoorbeeld bij hartproblemen, een longziekte, diabetes, kanker, dementie of ouderdomsklachten.

Het is goed om na te denken wat uw wensen zijn als u erg ziek wordt en kunt overlijden.
Misschien heeft u hier al over nagedacht. Bijvoorbeeld of u nog naar een ziekenhuis wilt als u erg ziek wordt. En of u wel of niet gereanimeerd wilt worden. En waar u wilt overlijden.
Vertel het aan uw naasten en uw arts. Geef uw arts ook de wilsverklaring als u deze heeft.

Het nadenken, bespreken en opschrijven van uw wensen is niet gemakkelijk. Misschien helpt de keuzehulp 'Verken uw wensen voor zorg en behandeling' hierbij.

Als u corona heeft, bespreekt uw arts met u de mogelijkheden.

 • behandeling thuis
 • behandeling in bijvoorbeeld een verpleeghuis of een hospice (op een speciale corona-afdeling).
 • behandeling in het ziekenhuis op de corona-afdeling
 • behandeling in het ziekenhuis op de IC

Ook bespreekt uw arts met u de voor- en nadelen van deze behandelingen. En wat in uw situatie het beste past.
Bespreek het met uw arts als er nog dingen onduidelijk zijn.

Behandeling thuis

Zorg thuis bij corona

 • Thuis zijn deze behandelingen mogelijk:
  • Medicijnen, zoals antibiotica (medicijnen tegen bacteriën).
  • Soms kan zuurstof thuis gegeven worden. Dit kan helpen om u minder benauwd te voelen. Dit is minder sterke zuurstof dan in het ziekenhuis.
  • Behandeling van uw klachten, zoals pijn en benauwdheid:
   • Pijnstillers.
   • Morfine. Dit vermindert pijn en benauwdheid.
   • Medicijnen tegen angst. Bijvoorbeeld oxazepam .
    U wordt er rustig, ontspannen en minder angstig van.
   • Medicijnen bij een delier (opeens erg in de war zijn).
    Meestal wordt hier haloperidol voor gebruikt.
   • Palliatieve sedatie. Als dit niet genoeg helpt, kan de huisarts u een medicijn geven. Daardoor wordt u suffer of komt u in een soort slaap. Af en toe of steeds. Hierdoor heeft u minder of geen last meer van de pijn of benauwdheid.
 • Thuis mag er iemand bij u zijn.
 • Thuis kan er meestal iemand van de wijkverpleging komen. Hij/zij kan uw naasten helpen bij uw verzorging. De verpleegkundige of verzorgende draagt meestal een mondmasker, bril en beschermende jas.
 • Er is kans dat u overlijdt door corona. De meeste mensen overlijden liever thuis dan in het ziekenhuis.

  Belangrijk om te weten als u thuis blijft:
 • Woont u alleen? Vraag of iemand bij u in huis blijft. Als u dan zieker wordt, is er iemand die de huisarts kan bellen.
  Of zorg dat er altijd iemand bereikbaar is die u kunt bellen.
 • Als het nodig is en ook kan, krijgt u thuis een test op corona.
 • Als uw naasten bij u blijven om u te verzorgen, kunnen zij zelf ook corona krijgen. Als de verzorging gestopt is, moeten uw naasten daarom vaak 14 dagen thuis blijven om te kijken of ze zelf klachten krijgen.

Misschien kunt u thuis niet verzorgd worden. Dan is opname mogelijk in bijvoorbeeld een verpleeghuis of hospice. Daar kunt u dezelfde behandelingen als thuis krijgen. U kunt daar maar weinig bezoek krijgen.

haloperidol

Haloperidol behoort tot de klassieke antipsychotica. Het remt in de hersenen de effecten van de natuurlijk voorkomende stof dopamine. Hierdoor verminderen psychosen en onrust.

Artsen schrijven het voor bij psychose, schizofrenie, manie, onrust, dementie, tics, dwangstoornissen, misselijkheid en braken en hik.

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.

oxazepam

Oxazepam behoort tot de benzodiazepinen. Het werkt rustgevend, spierontspannend, vermindert angstgevoelens en beïnvloedt de overdracht van elektrische prikkels in de hersenen.

Artsen schrijven het voor bij angstgevoelens en gespannenheid, slapeloosheid en alcoholontwenning.

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.
Behandeling in een verpleeghuis of hospice

Zorg in een verpleeghuis of een hospice bij corona

 • Als u thuis niet verzorgd kunt worden, is opname mogelijk in bijvoorbeeld een verpleeghuis.
  U komt dan op een speciale corona-afdeling. Soms op een 1-persoonskamer.
 • U kunt daar dezelfde behandeling krijgen als thuis:
  • Medicijnen, zoals antibiotica (medicijnen tegen bacteriën).
  • Zuurstof om u minder benauwd te voelen.
  • Medicijnen tegen uw klachten, bijvoorbeeld pijn, benauwdheid, angst of verward zijn.
 • U krijgt zorg van verpleegkundigen en/of verzorgenden. Zij dragen een mondmasker, bril en een beschermende jas.
 • In het verpleeghuis mag u geen of weinig bezoek krijgen. Dit is voor de meeste mensen erg moeilijk en naar.
 • Als u bijna zult overlijden, mag er meestal wel iemand bij u zijn. Elk verpleeghuis heeft eigen afspraken over hoeveel mensen er dan bij u mogen zijn.
 • Als u herstelt van corona, maar nog zwak bent, kunt u soms in het verpleeghuis blijven wonen.
 • Als u veel kans heeft om te overlijden, kunt u ook naar een corona-afdeling in een hospice. Daar kunt u dezelfde behandelingen krijgen als in een verpleeghuis.
Behandeling op de corona-afdeling in het ziekenhuis

Zorg in het ziekenhuis bij corona

 • Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen, komt u op de speciale corona-afdeling.
 • In het ziekenhuis kunt u onderzoeken krijgen. Bijvoorbeeld een corona-test, bloedonderzoek, longfoto of scan van de longen. Daarmee kan onderzocht worden of het corona is, of (ook) een andere ziekte.
 • In het ziekenhuis kunt u deze behandelingen krijgen:
  • medicijnen, zoals antibiotica (medicijnen tegen bacteriën).
  • zuurstof. Dit helpt tegen benauwdheid. Dit is sterkere zuurstof dan thuis.
  • vocht via het infuus
  • medicijnen tegen corona.
   Sommige mensen krijgen deze medicijnen. Maar het is niet bewezen dat deze echt werken. Uw eigen afweer moet het coronavirus opruimen.
  • medicijnen tegen uw klachten, bijvoorbeeld pijn, benauwdheid, angst of verward zijn.
   Dit zijn dezelfde medicijnen als thuis.
 • Er zijn artsen en verpleegkundigen die u verzorgen. Zij dragen een mondmasker, een bril en een beschermende jas.
 • In het ziekenhuis mag u geen of weinig bezoek krijgen. Dit is voor de meeste mensen heel moeilijk en naar.
 • Als u bijna zult overlijden, mag er vaak wel iemand bij u zijn. Elk ziekenhuis heeft afspraken hoeveel mensen er dan bij u mogen zijn.
 • Soms overlijdt iemand heel onverwacht in het ziekenhuis. Dat is vaak eenzaam en moeilijk voor naasten.
 • Er is meer kans om erg in de war te raken (dit heet een delier). Vooral voor mensen met dementie of een andere hersenziekte. De kans op overlijden is hierdoor groter. Tegen de verwardheid krijgt u medicijnen.
 • U kunt in het ziekenhuis extra problemen krijgen. Zoals een ontsteking door een bacterie.

Als het nodig is, kunt u opgenomen worden op de intensive care (IC). Daar kunt u beademd worden. Of dit in uw situatie kan en zin heeft, beslist de specialist in het ziekenhuis.

Behandeling op de IC

Zorg op de IC bij corona

 • Als het nodig is, kunt u opgenomen worden op de intensive care (IC). U komt dan op een speciale IC voor mensen met corona.
 • Daar kunt u beademd worden. Dit duurt vaak weken.
 • Tijdens beademing wordt u in slaap gehouden met medicijnen.
 • De specialist in het ziekenhuis beslist of beademen in uw situatie zin heeft. Beademen heeft alleen zin als u kans heeft om te overleven. Als iemand met een zwakke gezondheid beademing nodig heeft, is de kans op overleven heel klein.
 • Op de IC mag u geen bezoek krijgen.
 • Als u bijna zult overlijden, mag er wel iemand bij u. Het verschilt per IC hoeveel mensen er bij u mogen.
 • Soms overlijdt iemand heel onverwacht op de IC. Dat is vaak eenzaam en moeilijk voor uw naasten.
 • Er is op de IC meer kans om erg in de war te raken (dit heet een delier). Vooral bij mensen met dementie of een hersenziekte. De kans op overlijden is hierdoor groter. Tegen de verwardheid krijgt u medicijnen.
 • Als u op de IC heeft gelegen, ben u erg verzwakt. Het duurt lang om te herstellen en soms lukt dat niet helemaal. Het herstel kan thuis gebeuren of in een verpleeghuis of revalidatiecentrum. Hier krijgt u de zorg die u nodig heeft. Veel mensen herstellen niet volledig. Ze houden een slechtere gezondheid en kunnen minder. Sommige mensen blijven elke dag hulp nodig hebben. U blijft mogelijk somber of angstig na een IC-opname. Soms kunt u minder goed nadenken of uw aandacht ergens bij houden.
Meer informatie

Meer informatie over behandeling bij corona

 • Kijk voor informatie over het levenseinde en afscheid nemen bij corona op palliaweb.nl. U vindt hier informatie voor mensen met corona en hun naasten.
 • Voor lotgenotencontact en vragen over corona en dementie kunt u kijken op www.dementie.nl
 • Informatie voor naasten van iemand die op de IC ligt met corona: ICConnect.nl.
 • Sommige mensen vinden het prettig om te praten met een geestelijk verzorger. Over bijvoorbeeld de zin van het leven, lijden, het levenseinde en de dood. U kunt een geestelijk verzorger vinden bij de VGVZ.
 • Deze onderwerpen kunt u ook bespreken met iemand van uw eigen geloof.

We hebben de informatie over behandeling bij corona en een zwakke gezondheid gemaakt met:

Laatst herzien op

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u een tip hoe wij Thuisarts.nl kunnen verbeteren?