Ik wil misschien donor worden

In het kort

In het kort

  • Na uw overlijden kunt u uw organen en weefsels afstaan.
  • Voor orgaandonatie komen uw hart, longen, lever, nieren, alvleesklier en dunne darm in aanmerking.
  • Voor weefseldonatie komen de hoornvliezen, oogrok, huid, hartkleppen, bloedvaten, botten, kraakbeen en pezen in aanmerking. 
  • In het Donorregister kunt u vastleggen of u donor wilt zijn. Heeft u niks vastgelegd? Na uw overlijden moet uw partner of familie dan beslissen of u donor wordt.
Wat is doneren?

Wat is doneren?

Nadat u overleden bent, kunt u uw organen en weefsels afstaan. De organen en weefsels, die voor transplantatie geschikt zijn, worden dan uitgenomen. Ze worden gebruikt voor andere mensen die dat orgaan of weefsel nodig hebben. 

Orgaandonatie

Wat is orgaandonatie?

Orgaandonatie betekent dat u uw organen afstaat.

Voor orgaandonatie komen het hart, de longen, de lever, de nieren, de alvleesklier en de dunne darm in aanmerking. Met uw organen kunt u misschien het leven van meerdere mensen verbeteren en meerdere levens redden. Bij iemand met een ernstige longziekte bijvoorbeeld krijgt het lichaam niet genoeg zuurstof. Dan is een donorlong soms de enige oplossing om te kunnen overleven.

Alleen als u in het ziekenhuis overlijdt, kunt u uw organen doneren. Organen moeten zo snel mogelijk na het overlijden getransplanteerd worden. Organen hebben namelijk constant zuurstofrijk bloed nodig om geschikt te blijven voor transplantatie.

Weefseldonatie

Wat is weefseldonatie?

Weefseldonatie betekent dat u uw weefsels afstaat na uw overlijden. 

Voor weefseldonatie komen de hoornvliezen, oogrok, huid, hartkleppen, bloedvaten, botten, kraakbeen en pezen in aanmerking. Deze weefsels verbeteren het leven van de ontvangers. Iemand met een troebel hoornvlies kan bijvoorbeeld weer zien met een donorhoornvlies. Bij een troebel hoornvlies helpen een bril of contactlenzen niet. Of iemand met botkanker krijgt donorbot. Het donorbot vervangt dan het weggehaalde bot.

Ook als u buiten een ziekenhuis overlijdt, kunt u uw weefsels doneren. Voor weefsels is zuurstof minder belangrijk dan voor organen. Weefsels worden tot 24 uur na het overlijden nog uitgenomen. Na de uitname worden weefsels eerst bewerkt, waarna ze een tijd bewaard kunnen worden.

Donatie bij leven

Donatie bij leven

Het is mogelijk om ook tijdens uw leven één van uw twee nieren of een stukje van uw lever te doneren. Hier kunt u meer over lezen bij de Transplantatiestichting.

Kiezen

Uw keuze bepalen

Het is belangrijk om uw keuze te bepalen en vast te leggen of u na uw overlijden wilt doneren. Wanneer u niks vastlegt, beslissen uw nabestaanden na uw overlijden. Het registreren van uw keuze geeft duidelijkheid aan uw familie. Uw familie hoeft dan geen besluit te nemen op het emotionele moment vlak na uw overlijden.

Er zijn allerlei argumenten voor en tegen donatie af te wegen. U kunt meer lezen over doneren op de site van de Transplantatiestichting. Mogelijk helpt de informatie op deze site u bij uw keuze.

Spreek ook met uw familie en vrienden over donatie, zodat u van elkaar weet wat u wilt en waarom u dat wilt. Op de site van de transplantatiestichting staan tips hoe u zo’n gesprek kunt voeren.

Bij donatie van bijvoorbeeld (een deel van) de lever of van een nier geldt geen maximum leeftijd. U bent dus nooit te oud voor orgaandonatie. Voor weefseldonatie is dit anders, kijk verder bij de Transplantatiestichting.

Donorregister

Het Donorregister

In de Wet op de orgaandonatie (WOD) staat dat  iedereen vanaf 12 jaar zijn keuze centraal kan vastleggen in het Donorregister. U moet wel ingeschreven staan in een Nederlandse gemeente. Hoe u zich kunt registreren in het Donorregister, kunt u lezen op de site van de Transplantatiestichting.

In het Donorregister zijn verschillende keuzes mogelijk:

  1. Ja, ik geef toestemming
  2. Nee, ik geef geen toestemming
  3. Mijn partner of familie beslist
  4. Een door mij aangewezen persoon beslist

Uw wens, dat wat er geregistreerd staat, moet altijd gerespecteerd worden. Zo staat dit in de Wet op de Orgaandonatie. 

Meer informatie
Laatst herzien op

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u nog een suggestie of opmerking? Dit is niet verplicht.
Kunt u toelichten waarom niet? Dit is niet verplicht.