Hyperparathyreoïdie

Overactieve bijschildklier
  • Bij hyperparathyreoïdie werken uw bijschildklieren te hard.
  • Ze maken te veel bijschildklierhormoon.
  • Daardoor kunnen problemen ontstaan, zoals hoge bloeddruk, (te) veel calcium in uw bloed, botontkalking en nierstenen.
  • Vaak merkt u daar weinig van.
  • Soms geeft hyperparathyreoïdie wel klachten, zoals vermoeidheid, dorst, misselijkheid, verwardheid of somberheid.
  • Soms is een operatie of zijn medicijnen nodig om klachten in de toekomst te voorkomen.
  • Soms kan ook worden afgewacht, uw bloedwaarden worden dan regelmatig gecontroleerd.

Wat is uw situatie?