Hyperparathyreoïdie

  • Overactieve bijschildklier
  • Bij hyperparathyreoïdie werken uw bijschildklieren te hard. 
  • Ze maken te veel bijschildklierhormoon. 
  • Daardoor kunnen problemen ontstaan, zoals hoge bloeddruk, (te) veel calcium in uw bloed, botontkalking en nierstenen.
  • Vaak merkt u daar weinig van.
  • Soms geeft hyperparathyreoïdie wel klachten, zoals vermoeidheid, dorst, misselijkheid, verwardheid of somberheid.
  • Soms is een operatie of zijn medicijnen nodig om klachten in de toekomst te voorkomen.
  • Soms kan ook worden afgewacht, uw bloedwaarden worden dan regelmatig gecontroleerd.

ORS

ORS is een oplossing van zouten en glucose (druivensuiker) in water.

Het wordt gebruikt bij waterdunne diarree en braken (overgeven).

Bron: Apotheek.nl

Wat is uw situatie?