Onderwerp

Ik heb de ziekte van Lyme

Synoniemen
Borreliose, Lyme ziekte

Help Thuisarts.nl te verbeteren

  • Heeft u een opmerking over Thuisarts.nl?
  • Heeft u een idee om Thuisarts.nl te verbeteren?

Schrijf het in het tekstvak hieronder. Dank u wel!

  • Heeft u vragen over uw eigen gezondheid?
  • Wilt u met iemand praten over een medisch probleem?

Neem dan contact op met uw huisarts. De redactie van Thuisarts.nl kan geen vragen beantwoorden over uw persoonlijke situatie.

Wat kunnen huisartsen beter anders doen?

  • Heeft u een opmerking over de gang van zaken bij uw huisarts? Bijvoorbeeld over hoe de diagnose bij u gesteld is.
    Of over de uitleg of behandeling die u gekregen heeft.
    Of over de samenwerking tussen uw huisarts en andere hulpverleners.
  • Heeft u een idee over hoe dat beter kan?

Schrijf het in het tekstvak hieronder. Dank u wel!