Ik ben overgevoelig voor geluid

In het kort

In het kort

 • Bij overgevoeligheid voor geluid ervaart u gewone geluiden als pijnlijk of onverdraaglijk.
 • Geluiden klinken vaak te hard, te scherp of vervormd.
 • Overgevoeligheid voor geluid noemt men ook wel hyperacusis.
 • Hoe hyperacusis precies ontstaat is niet bekend.
 • Er is meestal geen behandeling die de overgevoeligheid geneest.
 • Uw klachten kunnen verminderen door ze te accepteren en ermee om te leren gaan.
 • Eventueel kan een psycholoog u helpen met het leren omgaan met uw overgevoeligheid.
Wat is het

Wat is overgevoeligheid voor geluid?

U bent overgevoelig voor geluid als u normale dagelijkse geluiden hinderlijk, onverdraaglijk of zelfs pijnlijk vindt. Vaak zijn het hoge harde geluiden, zoals serviesgekletter of geschreeuw van kinderen. Uw oor filtert of dempt het geluid niet automatisch en u hoort dus eigenlijk teveel. U heeft vooral moeite met plotselinge veranderingen in geluidssterkte, waardoor geluiden te luid of te scherp klinken.

Overgevoeligheid voor geluid noemt men ook wel hyperacusis.

Hyperacusis komt op alle leeftijden voor.

Vaak gaat het samen met oorsuizen en slecht horen.

ORS

ORS is een oplossing van zouten en glucose (druivensuiker) in water.

Het wordt gebruikt bij waterdunne diarree en braken (overgeven).

Bron: Apotheek.nl
Oorzaken

Hoe ontstaat overgevoeligheid voor geluid?

Het is onbekend hoe hyperacusis precies ontstaat. 

Mogelijke oorzaken kunnen zijn: 

 • een val of klap op het hoofd;
 • een knal, bijvoorbeeld van vuurwerk of een geweerschot;
 • een beschadiging van het zenuwstelsel, bijvoorbeeld door een bloeding, ontsteking of een gezwel;
 • het gebruik van sommige medicijnen.

Meestal wordt er echter geen oorzaak gevonden. 

Soms is hyperacusis één van de klachten van een andere aandoening, bijvoorbeeld van migraine.

Stress en negatieve gedachten kunnen een rol spelen bij het in stand houden van hyperacusis. 

Onderzoeken

Hoe wordt hyperacusis vastgesteld?

Een KNO arts of een audioloog kan onderzoeken of u inderdaad overgevoelig bent voor geluid of dat u misschien een andere aandoening heeft. Het helpt om te weten dat u hyperacusis heeft. Uw klachten worden erkend en u kunt het gaan accepteren en ermee om leren gaan.

Adviezen

Wat kunt u zelf doen bij hyperacusis?

Probeer zoveel mogelijk om de dingen te blijven ondernemen die u gewend bent te doen. De geluiden waar u overgevoelig voor bent zijn niet schadelijk voor uw gehoor. Mogelijk went u aan deze geluiden. 

Hyperacusis is niet zichtbaar voor anderen. Informeer uw omgeving, zodat u meer begrip krijgt voor uw klachten. 

Heeft u moeite om met uw klachten om te gaan? Bespreek dit dan met uw huisarts. 

Behandeling

Behandeling bij hyperacusis

Medicijnen helpen niet bij hyperacusis.

Kunnen uw klachten een bijwerking zijn van een medicijn dat u voor iets anders slikt? Mogelijk helpt het om dit medicijn te veranderen. Bespreek het stoppen of veranderen van een medicijn altijd eerst met uw huisarts.

Een psycholoog of audiologisch centrum kunnen u helpen met het accepteren en leren omgaan met de klachten. Met gesprekken en oefeningen kunt u leren om minder gevoelig te reageren op geluiden. 

Meer informatie
Laatst herzien op

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u nog een suggestie of opmerking? Dit is niet verplicht.
Kunt u toelichten waarom niet? Dit is niet verplicht.