Mijn kind heeft reflux

In het kort

In het kort

 • Reflux is het terugstromen van maaginhoud in de slokdarm.
 • Uw kind kan last hebben van oprispingen, pijn op de borst, een zure adem of hoesten.
 • Bij kinderen ouder dan 18 maanden kunnen de klachten tijdens het slapen minder worden door liggen op de linker zij en het verhogen van het hoofdeinde van het bed.
 • Bij refluxziekte kunnen soms zuurremmende medicijnen helpen.
 • Neem contact op met uw huisarts als uw kind pijn op de borst heeft, bloed opgeeft, slecht eet, niet goed groeit of afvalt.
Wat is het

Wat is reflux?

Deze informatie gaat over reflux bij kinderen ouder dan 18 maanden. Is uw kind jonger? Kijk dan bij Mijn baby heeft reflux.

Reflux is het terugstromen van maaginhoud in de slokdarm. Dit is een normaal verschijnsel en komt meerdere keren per dag voor bij gezonde kinderen. Meestal veroorzaakt dit geen of weinig klachten.

Alles wat een kind inslikt, gaat via de slokdarm naar de maag. Rond de doorgang van de slokdarm naar de maag zit een sluitspier. Deze sluitspier zorgt ervoor dat alles wat in de maag zit niet terugstroomt in de slokdarm.

De sluitspier kan na eten of drinken even open gaan om lucht uit de maag te laten ontsnappen (boer). De inhoud van de maag kan dan in de slokdarm terugstromen. Daarbij kan er ook wat maagzuur mee komen, zelfs tot in de mond.

Soms wijken de spieren van het middenrif zover uit elkaar dat de bovenkant van de maag een klein beetje boven het middenrif kan uitsteken. We noemen dat een middenrifbreuk. Ook dan kan makkelijker maaginhoud terugstromen in de slokdarm.

Uw kind kan gemakkelijk reflux krijgen als het plat op de rug ligt, want de maaginhoud stroomt dan makkelijker terug in de slokdarm.

Wat merk ik

Welke klachten heeft mijn kind door reflux?

Reflux is normaal. Uit onderzoek blijkt dat (ernstige) klachten door reflux zeldzaam zijn bij kinderen. Als er hinderlijke klachten zijn door de reflux, wordt dit ook wel refluxziekte genoemd.

Bij refluxziekte raakt de slokdarm geïrriteerd door het terugstromen van maaginhoud. De slokdarm kan schraal worden en zelfs gaan ontsteken. Dat kan pijnlijk zijn. Uw kind kan last hebben van:

 • Spugen
 • Pijn achter het borstbeen
 • Zure oprispingen (boeren)
 • Herkauwen van teruggekomen voedsel
 • Een slecht ruikende adem
 • Zuur ruiken (door het spugen)
 • Bloed opgeven
 • Slecht eten, minder goed groeien en afvallen

Reflux kan bij uw kind ook klachten van de luchtwegen geven, zoals hoesten, heesheid en problemen met de ademhaling.

Pas als kinderen een jaar of 8 zijn, kunnen ze goed zeggen waar ze last van hebben. Jongere kinderen kunnen dat nog niet goed. Bij hen is het dus extra belangrijk wat u als ouder opmerkt aan uw kind, zoals oprispingen of een slecht ruikende adem.

Kan het kwaad?

Kan reflux bij kinderen kwaad?

Reflux komt bij kinderen veel voor en is meestal onschuldig. Het is een normaal verschijnsel. Als uw kind er niet veel klachten (zoals pijn) van heeft en goed groeit en slaapt, is er geen reden om u ongerust te maken.

Refluxziekte komt bij kinderen maar weinig voor. En een ontstoken slokdarm door reflux is gelukkig heel zeldzaam. De klachten zijn meestal goed te verminderen met adviezen en eventueel medicijnen.

Onderzoeken

Onderzoek bij kinderen met reflux

Vaak kan uw huisarts al ontdekken of het om reflux(ziekte) gaat door vragen te stellen en uw kind lichamelijk te onderzoeken. Het is vaak niet nodig om extra onderzoek te doen.

Meestal helpen de adviezen en behandeling goed bij reflux(ziekte). Soms blijven de klachten en dan kan eventueel extra onderzoek gedaan worden. Uw kind zal daarvoor naar het ziekenhuis verwezen worden.

Het kan zijn dat de klachten van uw kind niet door reflux, maar door iets anders komen, bijvoorbeeld een koemelkallergie. Daar kan eventueel ook verder onderzoek naar gedaan worden.

Adviezen

Adviezen bij kinderen met reflux

Algemene adviezen

 • Verhoog het hoofdeind van het bed met ongeveer 10 centimeter door het bed aan die kant op klossen te zetten
 • Gebruik geen extra hoofdkussens, dat geeft een 'knik'
 • Laat uw kind tijdens het slapen zoveel mogelijk op de linker zij liggen

Let op: deze adviezen gelden alleen voor kinderen ouder dan 18 maanden.

Het wordt door artsen aangeraden deze adviezen 3 maanden op te volgen om goed te kunnen nagaan of de klachten bij uw kind verminderen.

Medicijnen

Medicijnen bij reflux

Als uw kind refluxziekte heeft, lukt het vaak met de adviezen om de klachten te verminderen. Houdt uw kind na 3 maanden toch klachten? Dan kunnen medicijnen worden voorgeschreven. Dit is niet vaak nodig.

De medicijnen die eventueel gegeven kunnen worden, zijn maagzuurremmers. Uw huisarts kan deze zelf voorschrijven of uw kind daarvoor verwijzen naar een kinderarts.

Maagzuurremmers zorgen ervoor dat de maaginhoud minder zuur is. De maaginhoud kan dus nog steeds in de slokdarm komen, maar de slokdarm zal niet meer geprikkeld of beschadigd worden. Er zijn verschillende soorten maagzuurremmers. Voorbeelden zijn ranitidine en omeprazol.

Uw kind krijgt de medicijnen eerst gedurende 2 tot 4 weken om te kijken of ze helpen. Komen de klachten terug na het stoppen van de medicijnen? Dan krijgt uw kind de medicijnen opnieuw, maar dan voor langere tijd.

Uit onderzoek is gebleken dat medicijnen tegen reflux bij kinderen vaak niet goed helpen. Bovendien geven deze medicijnen vaak bijwerkingen. Bespreek de voor- en nadelen van deze middelen met uw arts.

Hoe gaat het verder?

Hoe gaat het verder?

De adviezen helpen vaak om refluxklachten voldoende te verminderen.

Soms zijn toch maagzuurremmers nodig om de klachten te verminderen. Uw huisarts kan deze zelf voorschrijven of uw kind daarvoor verwijzen naar een kinderarts.

Als uw kind een tijdje maagzuurremmers gebruikt, zal hij/zij merken dat de klachten per dag verbeteren. Bespreek regelmatig met uw arts hoe het met uw kind gaat en wanneer geprobeerd kan worden om met de medicijnen te stoppen.

Helpen de medicijnen niet? Bespreek dan met uw arts of het wel om reflux gaat of dat er misschien toch iets anders aan de hand is.

Wanneer bellen?

Wanneer contact?

Neem contact op met uw huisarts als

 • u vermoedt dat uw kind refluxklachten heeft, maar de adviezen onvoldoende helpen.
 • als u twijfelt of het wel om reflux gaat of als u ongerust bent.
 • als uw kind weigert te eten en drinken, niet goed groeit of afvalt.
 • als uw kind bloed opgeeft.
Meer informatie
Deze tekst is aangepast op

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u een tip hoe wij Thuisarts.nl kunnen verbeteren?