Update

Gesprekshulp voor kennismaking met de huisarts

Jaarlijks wisselen honderdduizenden Nederlanders om diverse redenen van huisarts. Bijvoorbeeld omdat ze verhuizen, gaan studeren, omdat de eigen huisarts ermee stopt of omdat men ontevreden is over de eigen huisarts.

Als u denkt aan overstappen naar een andere huisarts, kunt u de 'gesprekshulp' over het kennismakingsgesprek met de huisarts gebruiken. Deze is ontwikkeld door Patiëntenfederatie NPCF en de huisartsenorganisaties LHV en NHG, en wordt vandaag tijdens de Huisartsbeurs gepresenteerd.

Klik hier voor meer informatie over de huisarts(enpraktijk) en de organisatie van de huisartsenzorg.

Bron: Nederlands Huisartsen Genootschap, 2 april 2016

Geplaatst op 31 maart 2016

Meer nieuws