Ik wil meer weten over vogelgriep

In het kort

In het kort

  • Vogelgriep is een zeer besmettelijke ziekte die soms voorkomt bij pluimvee en wilde watervogels.
  • Vogelgriep wordt veroorzaakt door een virus. Er bestaan verschillende soorten vogelgriep.
  • In zeer zeldzame gevallen kunnen sommige soorten van dier op mens overgaan.
  • Dit gebeurt alleen bij direct en intensief contact tussen besmet pluimvee en mensen.
  • Bij enkele pluimveebedrijven in Nederland is in 2014 een bepaald soort vogelgriep gevonden, aviaire influenza A (H5N8).
  • Er zijn geen mensen bekend die met dit vogelgriepvirus besmet zijn.
  • Heeft u de afgelopen 14 dagen contact gehad met vogels waarbij vogelgriep is vastgesteld en krijgt u griepachtige verschijnselen? Neem dan contact op met uw huisarts of de GGD.
Wat is het

Wat is vogelgriep?

Vogelgriep (ook wel vogelpest of aviaire influenza genoemd) is een zeer besmettelijke ziekte die voorkomt bij pluimvee (kippen en kalkoenen) en wilde watervogels. Vogelgriep wordt veroorzaakt door een virus. Wereldwijd zijn er verschillende soorten van het vogelgriepvirus.

In zeer zeldzame gevallen kunnen sommige soorten van het vogelgriepvirus van dier op mens worden overgebracht. Dit gebeurt alleen bij direct en intensief contact tussen besmet pluimvee en mensen.

Nieuws

Waarom is de vogelgriep in het nieuws?

Bij enkele pluimveebedrijven in Nederland is vogelgriep gevonden. Het gaat om een bepaald soort vogelgriepvirus, het aviaire influenza A (H5N8)-virus. Dit vogelgriepvirus is zeer besmettelijk voor pluimvee. Pluimvee kan er erg ziek van worden. Kippen gaan er aan dood.

Besmetting van dier op mens is bij dit soort vogelgriepvirus tot nu toe nog niet voorgekomen.

Wat merk ik

Welke verschijnselen zijn er bij vogelgriep?

Pluimvee kan erg ziek worden van de vogelgriep. Bij mensen kan de ziekte milder verlopen.

In het algemeen kunnen de volgende verschijnselen optreden als mensen ziek worden van de vogelgriep: koorts, hoofdpijn, spierpijn, hoesten, benauwdheid, rode ogen en diarree. Dit zijn dezelfde verschijnselen als bij een gewone wintergriep.

Met name in Azië zijn er verschillende soorten van het vogelgriepvirus waar mensen ernstig ziek van kunnen worden.

Van het aviaire influenza A (H5N8) virus dat nu in Nederland voorkomt, is nog te weinig bekend om precies te weten welke klachten dit virus veroorzaakt. Er zijn nog geen mensen bekend die deze vogelgriep hebben gehad.  

De verwachting is dat een infectie met het aviaire influenza A (H5N8) bij mensen mild zal verlopen.

Oorzaken

Hoe verspreidt vogelgriep zich?

Het vogelgriepvirus kan zich tussen dieren verspreiden door direct contact, door de lucht of via besmet materiaal zoals mest.

In zeldzame gevallen kan het vogelgriepvirus overgaan van dier naar mens. Dit kan alleen gebeuren bij direct en intensief contact tussen besmette dieren en mensen. Bijvoorbeeld bij verzorgers van deze dieren of mensen die pluimveebedrijven ruimen.

Er zijn nog geen gevallen bekend van mensen die met het aviaire influenza A (H5N8) virus besmet zijn geraakt.

Wanneer bellen?

Wanneer contact opnemen met de huisarts?

Bent u de afgelopen 14 dagen in aanraking geweest met pluimvee waarbij vogelgriep is vastgesteld en krijgt u griepachtige verschijnselen? Neem dan contact op met uw huisarts of de GGD.

Meer informatie

Meer informatie over de vogelgriep

Meer informatie over de vogelgriep vindt u op de site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Antwoorden op veelgestelde vragen over de vogelgriep voor het algemeen publiek en hobbydierhouders vindt u op de site van de Rijksoverheid.

 

Laatst herzien op

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u nog een suggestie of opmerking? Dit is niet verplicht.
Kunt u toelichten waarom niet? Dit is niet verplicht.