Kennismakingsgesprek met de huisarts

Als u denkt aan overstappen naar een andere huisarts, kan het goed zijn om eerst een gesprek te hebben met die mogelijke nieuwe huisarts.

Wat kunt u in zo’n gesprek bespreken?

 • Tijdens de kennismaking met de huisarts kunt u, in vertrouwen, eigenlijk alles bespreken.
 • Het is goed om u voor te bereiden op het kennismakingsgesprek.
 • Zet op een rij wat u graag wilt weten.

Kijk hieronder welke onderwerpen voor u belangrijk zijn.

Onderwerpen vooraf

Bijna alle huisartspraktijken hebben een website. Het is handig om die te bekijken voor u aan een kennismakingsgesprek begint. Als u geen internet heeft, kunt van te voren meestal bij de assistent van de huisarts een praktijkfolder opvragen. Vaak geeft de website of de folder informatie over de volgende onderwerpen:

 • Hoe is de praktijk georganiseerd?
 • Hoe gaat het maken van afspraken?
 • Wat zijn de spreekuurtijden?
 • Wat is de normale tijd per consult; zijn er mogelijkheden voor langere consulten?
 • Is er de mogelijkheid de huisarts/praktijkmedewerker telefonisch te raadplegen, zo ja hoe?
 • Is er de mogelijkheid de huisarts/praktijkmedewerker per mail te raadplegen, zo ja hoe?
 • Hoe gaat het met de herhaalrecepten?
 • Welke soorten medewerkers werken er in de praktijk en wat doen die?
 • Hoe is de zorg geregeld buiten de kantoortijden?

Onderwerpen voor het gesprek

De onderwerpen hieronder kunt u in het gesprek met de huisarts meenemen. U kunt de onderwerpen waarover u het wilt hebben even opschrijven. Het zijn maar voorbeelden. Bespreek vooral de dingen die u zelf belangrijk vindt, ook als ze hieronder niet staan. Als dingen die op de website van uw huisarts staan niet duidelijk zijn, bespreek ze dan gerust. Misschien kunt u zelfs vertellen welke onderwerpen u mist.

Praktijkorganisatie

Vragen die u kunt stellen over hoe de praktijk is georganiseerd:

 • Hoe gaat het maken van afspraken?
 • Wat zijn de spreekuurtijden?
 • Wat is de normale tijd per consult; zijn er mogelijkheden voor langere consulten?
 • Is er de mogelijkheid de huisarts/praktijkmedewerker telefonisch te raadplegen, zo ja hoe?
 • Is er de mogelijkheid de huisarts/praktijkmedewerker per mail te raadplegen, zo ja hoe?
 • Hoe gaat het met de herhaalrecepten?
 • Welke soorten medewerkers werken er in de praktijk en wat doen die?
 • Hoe is de zorg geregeld buiten de kantoortijden?

Extra aanbod

Vraag eventueel wat er naast de gewone huisartsenzorg nog meer kan. U kunt de huisarts bij deze vraag helpen door haar of hem te vertellen wat voor u belangrijk is. Bijvoorbeeld geloof, alternatieve geneeswijzen, bereikbaarheid.

Verwachtingen

 • Wat verwacht u van uw nieuwe huisarts?
 • Heeft u ziekten of kwalen waarover u wat wilt uitleggen?
 • Wat zijn voor u belangrijke kenmerken van een huisarts?
 • Wilt u weten hoe de huisarts denkt over gevoelige medische onderwerpen zoals euthanasie of abortus?
 • Hoe denkt u over medicijnen en zelfzorgmiddelen die u bij de drogist kunt kopen?
 • Wat vindt u ervan als u zelf kunt meedenken en meedoen als het gaat om de aanpak van uw ziekte of kwaal?
 • Hoe denkt uw huisarts en wat zegt uw huisarts als dingen niet helemaal goed lopen of misschien zelfs mis gaan? Het is immers belangrijk om gemakkelijk te kunnen praten met uw huisarts.
 • Hoe gaat het als de assistente u niet begrijpt of als u het niet eens bent?
 • Wilt u iets vertellen of vragen over wat dokters moeten doen als uw hart stil staat (wel of niet reanimeren)?
 • Wilt u iets vertellen of vragen over erfelijke aandoeningen?
 • Wilt u weten hoe uw eventuele nieuwe huisarts denkt over alternatieve geneeswijzen?

Reden van veranderen van huisarts

Na een verhuizing moet u vaak veranderen van huisarts. Maar er kunnen ook andere redenen zijn. Bedenk of u wilt vertellen waarom u wilt veranderen van huisarts/praktijk? Het kan voor de huisarts belangrijk zijn om dat te weten, maar misschien wilt u wel aangeven dat nu de tijd nog niet rijp is om dat te bespreken. Denk er goed over na.

Tot slot

Bedenk of de dingen die u wilt bespreken allemaal besproken zijn? U kunt eventueel samen met de huisarts bekijken of u nog een vervolggesprek wilt.

Als u na het kennismakingsgesprek besluit dat u zich wilt gaan inschrijven bij de huisarts, kunt u in de brochure “Een andere huisarts kiezen” (van Patiëntenfederatie Nederland en de Landelijke Huisartsen Vereniging) informatie vinden over hoe u dat kunt doen.