Privacy en cookies

Wat staat er in deze tekst?

In deze tekst staat hoe we op Thuisarts.nl omgaan met uw privacy. Er staat in:

  • met welke gegevens van u we iets doen
  • hoe we dat doen
  • en welke rechten u daarover heeft

Ook staat erin wat cookies zijn en waarom we die plaatsen op de website.

Van wie is de website Thuisarts.nl?

Alles voor de website Thuisarts.nl wordt geregeld door de wetenschappelijke vereniging van huisartsen: het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap).

Het adres is:

Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Het nummer van het NHG in de Kamer van Koophandel is 40530347.

1. Welke informatie we opslaan en waarom

Bij elke website die u bezoekt, wordt er informatie over uw bezoek opgeslagen. Sommige bedrijven slaan veel informatie op. Bij Thuisarts.nl slaan we zo weinig mogelijk op. Maar we moeten wel iéts opslaan volgens de wet.

Technisch werkt dat zo:

Elke computer, tablet of telefoon heeft een eigen nummer: een IP-adres. Zonder dit nummer kunt u geen websites op internet bekijken. Als u naar een website gaat, ziet de website uw IP-adres. De informatie op de website wordt dan gestuurd naar uw IP-adres. Als dat gelukt is, kunt u de website bekijken.

Elke website op internet heeft online ruimte nodig. Anders is de website niet te bezoeken. Dat heet hosting. Die ruimte kun je zelf regelen of huren. Huren doe je bij een hostingbedrijf.

Het hostingbedrijf van Thuisarts.nl slaat alleen uw IP-adres op. Dit is verplicht volgens de wet. Het hostingbedrijf doet niets met deze IP-adressen, behalve bij een noodgeval. Bijvoorbeeld als online criminelen Thuisarts.nl aanvallen. Als dat gebeurt, kan het hostingbedrijf zien vanuit welk IP-adres de aanvallen komen. En kan de host dit IP-adres bijvoorbeeld blokkeren of aan de politie doorgeven.

De medewerkers van Thuisarts.nl kunnen niet bij de volledige IP-adressen die het hostingbedrijf opslaat. Zij kunnen van bezoekers alleen de eerste cijfers van hun IP-adres zien. De laatste cijfers zijn niet te zien.

Soms slaat Thuisarts.nl wel meer gegevens van u op. Bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres. Hieronder staat wanneer dat gebeurt.

Als u een tip stuurt om Thuisarts.nl te verbeteren

U kunt een bericht sturen naar Thuisarts.nl als u een tip heeft om de website te verbeteren. U vult dan uw bericht in, en uw naam en e-mailadres. Wij slaan die gegevens op, zodat we u een bericht terug kunnen sturen. Als we uw naam en e-mailadres niet opslaan, kunnen we niet reageren op uw bericht.

Andere bezoekers op de websites kunnen uw gegevens niet zien.

We slaan ook andere gegevens op als u ons een tip stuurt. Bijvoorbeeld uw IP-adres. Zo kunnen wij laten onderzoeken of we geen ongewenste berichten (spam) krijgen. Bijvoorbeeld berichten die onze systemen in gevaar brengen.

Soms slaan we de gegevens die u met ons deelt op omdat dit verplicht is van de wet.

We bewaren de gegevens die u doorgeeft als u een tip stuurt niet langer dan nodig is. Dat betekent: niet langer dan nodig is voor de reden dat we ze opslaan. We verwijderen uw gegevens dus als we hebben gereageerd op uw tip en u verder geen vragen heeft.

Als u Thuisarts.nl bezoekt (cookies)

Thuisarts.nl gebruikt cookies. Een cookie is een heel klein bestandje dat de pagina’s op onze site naar het apparaat sturen waarmee u de website bezoekt. Bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon.
De cookies slaan gegevens op. Zoals welke pagina’s u bezoekt en uw IP-adres.

Als u de volgende keer Thuisarts.nl bezoekt, sturen de cookies die informatie weer terug naar ons. Zo weten we dat u al eens eerder op onze site bent geweest. Daardoor kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat u niet steeds weer de cookie-melding krijgt te zien.

Wij gebruiken deze cookies:

Cookies om Thuisarts.nl mee te verbeteren (analytische cookies)

We gebruiken deze 3 cookies om Thuisarts.nl te verbeteren:

Naam cookies Doel Hoe lang de cookie op uw apparaat blijft
_pk_id Deze cookie herkent of u voor de eerste keer op de site bent of dat u er vaker bent geweest. 13 maanden
_pk_ref Deze cookie slaat op hoe u op de site bent gekomen. Bijvoorbeeld via Google of via een link. 6 maanden
_pk_ses Deze cookie slaat op welke pagina’s u op Thuisarts.nl heeft bezocht. zo lang u op de site bent

Wij vinden het heel belangrijk dat uw privacy beschermd is. We gebruiken daarom programma’s die op onze eigen servers werken. En dus niet op servers ergens anders (in de ‘cloud’).

Voorbeelden van die programma’s zijn Matomo en Matomo Tag Manager.

We gebruiken deze cookies zodat we de website kunnen verbeteren.

Cookies om Thuisarts.nl goed te laten werken (functionele cookies)

We gebruiken deze 4 cookies om Thuisarts.nl goed te laten werken:

Naam cookies Doel Hoe lang de cookie op uw apparaat blijft
cookies_accepted Deze cookies onthouden of u heeft geklikt op ‘Sluiten’ in de cookie-melding. 100 dagen
ReadSpeaker Deze cookies slaan uw keuze op als u de tekst op Thuisarts.nl laat voorlezen. 4 dagen
remember U kunt een pagina op Thuisarts.nl naar uzelf mailen om later terug te lezen. Als u klikt op ‘Onthoud mij’, dan onthoudt de site uw e-mailadres voor een volgende keer. Daar zijn deze cookies voor nodig. 1 maand

Als we deze cookies niet gebruiken, werkt de website niet goed.

Als u geen cookies wilt

Wilt u geen cookies? Dat kunt u instellen in uw internetprogramma (browser). Ga naar de instellingen van uw browser. Klik op ‘Help’ in het menu om te zien hoe dit moet bij uw browser.

Als u alle cookies blokkeert of verwijdert, werken sommige delen van Thuisarts.nl misschien niet bij u.

2. Met wie delen wij uw gegevens?

Wij verkopen uw gegevens niet aan andere bedrijven.

Er zijn wel andere bedrijven die wij betalen om Thuisarts.nl te laten werken of verbeteren.

Wij hebben afspraken gemaakt met het hostingbedrijf en andere bedrijven die aan Thuisarts.nl werken. Die afspraken zorgen ervoor dat deze bedrijven uw gegevens goed beschermen.

Wij delen uw gegevens niet met bedrijven die niet voor Thuisarts.nl werken. Alleen als dit verplicht is van de wet. Bijvoorbeeld als de politie een bevel geeft om de gegevens met hen te delen.

3. Beveiliging van uw gegevens

Wij beveiligen uw gegevens zodat andere bedrijven of mensen er niet bij kunnen. We gebruiken betrouwbare technieken. Ook hebben we alles in onze organisatie zo geregeld dat alleen personen die aan de website werken bij uw gegevens kunnen.

4. Soms vernieuwen we dit document

We zullen dit document soms vernieuwen. Bijvoorbeeld als we andere cookies gaan gebruiken. U kunt deze pagina regelmatig bekijken om te zien of er iets is veranderd.

5. Uw rechten

U heeft het recht ons 1 of meer van deze dingen te vragen:

  • om te laten zien welke gegevens we van u hebben
  • om uw gegevens aan te vullen, uw gegevens te verbeteren als ze niet kloppen of uw gegevens te verwijderen
  • om uw gegevens niet meer te verzamelen en gebruiken
  • om uw gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken (dit heet beperken)
  • om uw gegevens naar u of iemand anders op te sturen

We zullen meestal doen wat u vraagt, maar we zijn dit niet verplicht. We beoordelen eerst of we volgens de wet kunnen doen wat u vraagt. We kijken dan naar deze wet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

We laten u zo snel mogelijk weten wat we hebben gedaan om te kunnen doen wat u van ons vraagt. U ontvangt in ieder geval binnen 1 maand bericht van ons.

Als uw vraag ingewikkeld is of als we het heel druk hebben, kan het iets langer duren. U hoort dan binnen 3 maanden van ons welke acties we hebben gedaan om uw vraag te beantwoorden.

U heeft altijd het recht om een klacht over Thuisarts.nl te sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vraag of opmerking? Mail dan naar privacymeldingen@nhg.org.

Deze tekst is aangepast op 21 november 2022.