Myasthenia gravis

  • MG
  • Bij myasthenia gravis ontstaat er wisselende spierzwakte, die toeneemt bij inspanning en verbetert na korte rust.
  • De verschijnselen en de ernst verschillen sterk per patiënt.
  • Het ontstaat vooral tussen het twintigste en vijftigste jaar.
  • Medicijnen kunnen de spierkracht verbeteren.

Wat is uw situatie?