Nierkanker

Niercelcarcinoom
 • Nierkanker geeft in het begin meestal geen klachten.
 • Vaak wordt een gezwel in uw nier per toeval ontdekt.
 • Samen met uw arts bespreekt u welke behandeling u wilt en kunt krijgen.
 • Behandelingen kunnen zijn:
  • (deel van) de nier weghalen met een operatie
  • het gezwel verhitten of bevriezen met een naald
 • Soms krijgt u alleen controles om te kijken of het gezwel groeit.
 • Nierkanker kan uitzaaien naar andere organen.
 • Praat met uw (huis)arts, familie en vrienden over wat u belangrijk vindt.
FMS