Prikken tegen ziektes

Vaccinatie Inenting
  • U krijgt voor uw kind uitnodigingen voor prikken tegen ziektes.
  • De eerste uitnodiging krijgt u als uw baby 3 maanden is.
  • De laatste uitnodiging krijgt u als hij of zij 14 jaar is.
  • De prikken beschermen tegen heel erge ziektes.
  • Na de prikken kan uw kind hangerig zijn, koorts krijgen en pijn hebben op de plek van de prik