Slijmoor

  • Otitis media met effusie (OME)
  • Bij een slijmoor zit er vocht (slijm) in het middenoor.
  • Het komt vooral bij kinderen voor.
  • Uw kind hoort soms door het slijmoor tijdelijk minder goed.
  • Een slijmoor beschadigt het gehoor niet.
  • Meestal gaat een slijmoor binnen 3 tot 6 maanden vanzelf over.
  • Er zijn geen medicijnen waarvan een slijmoor (sneller) overgaat.
  • Een kind met een slijmoor mag gewoon zwemmen.

    Wat is uw situatie?