Heupdysplasie

  • Dysplastische heupontwikkeling
  • Gestoorde heupontwikkeling
  • Bij heupdysplasie hebben de heupkop en de heupkom niet helemaal de goede vorm.
  • De kans op heupdysplasie neemt toe bij heupproblemen in de familie en na een stuitligging. 
  • Heupdysplasie kan vastgesteld worden met een echo of een röntgenfoto. 
  • De behandeling van heupdysplasie is een spreidmiddel (bijvoorbeeld een spreidbroek).