Ik ben vergeten mijn bloedverdunner in te nemen

In het kort

In het kort

 • Bent u vergeten de cumarine in te nemen? Neem die dan dezelfde dag alsnog in.
  Ontdekt u het pas de volgende dag? Bel dan eerst de trombosedienst voor overleg.
 • Bent u vergeten de bloedplaatjesremmer in te nemen? Neem die dan dezelfde dag nog in.
  Ontdekt u het pas de volgende dag? Sla de vergeten dosis over en neem de normale dosis.
 • Bent u vergeten de DOAC in te nemen? Volg dan goed de aanwijzingen op.
Welke bloedverdunner?

Welke bloedverdunner bent u vergeten?

Er zijn drie soorten medicijnen die op verschillende manieren op de de stolling van het bloed inwerken: cumarines, DOAC's en bloedplaatjesremmers.

Cumarines en bloedplaatjesremmers worden al jaren voorgeschreven. DOAC's zijn nieuwere middelen en worden ook steeds vaker door huisartsen en artsen in het ziekenhuis voorgeschreven.

DOAC

Bent u vergeten een DOAC te slikken?

Bent u vergeten een DOAC (apixaban, dabigatran, edoxaban of rivaroxaban) te slikken? Voor deze bloedverdunners gelden wat strengere regels bij vergeten:

Apixaban:

 • Bent u een tablet vergeten en ontdekt u het dezelfde dag? Neem die tablet dan alsnog direct in, zelfs als het bijna tijd is voor de volgende tablet. Ontdekt u het pas de volgende dag? Sla dan de vergeten tablet over en ga verder met de eerstvolgende tablet.

Dabigatran:

 • Een vergeten tablet kunt u alsnog innemen als het meer dan zes uur duurt voordat u de volgende tablet gaat slikken.
 • Duurt het minder dan zes uur voordat u de volgende tablet gaat slikken? Dan moet u de vergeten tablet overslaan.

Edoxaban:

 • Bent u een tablet vergeten en ontdekt u het dezelfde dag? Neem die tablet dan alsnog direct in. Ontdekt u het pas de volgende dag? Sla dan de vergeten tablet over en ga verder met de eerstvolgende tablet. Op één dag mag u niet meer dan één tablet innemen.

Rivaroxaban:

 • Een vergeten tablet dient u onmiddellijk in te nemen, maar op één dag mag u niet meer dan één tablet innemen.

Komt u er niet goed uit, bel dan direct uw huisarts of huisartsenpost en bespreek wat u het beste kunt doen.

Cumarine

Bent u vergeten een cumarine te slikken?

Bent u vergeten acenocoumarol of fenprocoumon te slikken?

 • Ontdekt u dit op dezelfde dag? Dan kunt u de bloedverdunner die dag alsnog innemen.
 • Ontdekt u pas de volgende dag dat u de bloedverdunner bent vergeten? Neem dan contact op met de trombosedienst om te overleggen. Zij kunnen u zeggen wat u in uw geval het beste kunt doen. Soms is het dan nodig om de hoeveelheid bloedverdunner aan te passen of uw bloed sneller te controleren. U mag de vergeten dosis de volgende dag niet zonder overleg innemen.
Bloedplaatjesremmer

Bent u vergeten een bloedplaatjesremmer te slikken?

Bent u vergeten de bloedplaatjesremmer acetylsalicylzuur of carbasalaatcalcium te slikken?

 • Ontdekt u dit op dezelfde dag? Dan kunt u de bloedplaatjesremmer die dag alsnog innemen.
 • Ontdekt u pas de volgende dag dat u de bloedplaatjesremmer bent vergeten? Sla dan de vergeten dosis over en slik weer de normale dosis van de dag.
Meer informatie

Meer informatie over bloedverdunners

Meer informatie over medicijnen vindt u op apotheek.nl. Bespreek uw medicijngebruik met uw huisarts en/of apotheker.

De informatie over atriumfibrilleren is gebaseerd op de wetenschappelijke richtlijn voor huisartsen, de NHG-Standaard Atriumfibrilleren.

Laatst herzien op

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u een tip hoe wij Thuisarts.nl kunnen verbeteren?