Disclaimer Keuzehulpen

Toepasbaarheid

Deze mededelingen zijn zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van de deelsite Keuzehulpen van Thuisarts.nl als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze deelsite worden aangeboden.

Informatie

Een keuzehulp helpt u om te kiezen: wilt u liever wel of geen medisch onderzoek of medische behandeling laten doen? De keuzehulpen op Thuisarts.nl zijn gemaakt door verschillende beroeps- en patiëntenverenigingen.

De keuzehulpen zijn met grote zorgvuldigheid geschreven maar blijven in ontwikkeling. Uiteindelijk draagt u zelf de verantwoordelijkheid voor uw eigen keuzes.

  • Een keuzehulp is slechts een hulpmiddel waarmee u zelf de voor en nadelen van een onderzoek of behandeling kunt beoordelen.
  • Een keuzehulp vertelt u niet of u ziek bent en of dat u een behandeling nodig heeft.
  • Bedenk bij het lezen van een keuzehulp dat uw gezondheidssituatie anders kan zijn dan in de teksten wordt beschreven.
  • De informatie is niet bedoeld als vervanging van een consult bij een zorgverlener.
  • Voor een persoonlijk advies over uw gezondheid is het in eerste instantie van belang om contact op te nemen met uw (huis)arts.
  • Bij het contact met een arts kan een keuzehulp het gemakkelijker maken om samen tot een beslissing te komen.
  • Het NHG en de verschillende beroeps- en patiëntenverenigingen accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of gevolgen, ontstaan door direct of indirect gebruik van de gepubliceerde informatie. Dit geldt ook voor de websites waarnaar wordt gelinked vanuit sommige keuzehulpen.

Gerelateerde internetsites

Deze website bevat links naar andere internetsites, die niet worden beheerd door de opstellers van de keuzehulpen. Deze links zijn enkel opgenomen om de gebruiker meer of nadere informatie te verschaffen. Aangezien de samenstellers geen zeggenschap over deze websites hebben, zijn zij niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.