DNA-onderzoek bij medicijnen

Farmacogenetisch onderzoek
  • Medicijnen werken soms veel minder goed dan verwacht. Of geven meer bijwerkingen dan verwacht.
  • Dit kan te maken hebben met uw DNA.
  • De arts kan dan voorstellen om uw DNA te onderzoeken.
  • Daardoor kan duidelijk worden dat een bepaald medicijn wel of niet goed werkt door uw DNA.
  • In de toekomst kunnen artsen daar rekening mee houden als ze u een medicijn willen voorschrijven.
NHG