Medicijngebruik bij ouderen

  • Polyfarmacie
  • Medicijnen en ouderen
  • Als oudere is het belangrijk om een keer uw medicijngebruik te bespreken met uw huisarts of apotheker.
  • U kunt een uitnodiging krijgen voor een gesprek. Bijvoorbeeld als u 2 ziektes heeft. Of als u uit het ziekenhuis komt.    
  • Uw lichaam kan met de jaren gevoeliger worden voor medicijnen. Dat kan klachten geven.
  • De medicijnen kunnen elkaar tegenwerken of versterken.
  • Met uw huisarts en apotheker kunt u naar oplossingen zoeken.
  • Bijvoorbeeld stoppen of minderen met bepaalde medicijnen.