Hepatitis B

  • Hepatitis B is een ontsteking van de lever door een virus.
  • Besmet raken kan door onveilige seks of via bloed.
  • Vaak geeft de ontsteking geen klachten.
  • Uw bloed moet elk halfjaar gecontroleerd worden.
  • Als het virus actief is, dan kunnen medicijnen nodig zijn.
  • Raad uw seksuele partner(s) en gezinsleden aan om zich te laten testen en in te laten enten.
  • Raad uw vroegere seksuele partner(s) aan om zich te laten testen.