Hoe is in Nederland de opleiding en kwaliteit van huisartsen geregeld?

Als patiënt wil je graag een huisarts, die goed is in zijn vak. Hoe zit het met de huisartsenopleiding in Nederland? Hoe zit het met de nascholing van huisartsen? En wat moeten die dokters eigenlijk allemaal doen om een goede huisarts te blijven?

Opleiding huisartsgeneeskunde

Na de opleiding tot basisarts duurt de opleiding (specialisatie) tot huisarts nog drie jaar.

 Wat zit er in de opleiding tot huisarts? Belangrijke onderdelen zijn:

 • Spreekuur doen in de praktijk van een huisarts-opleider
 • Omgaan met spoedgevallen
 • Het doen van verrichtingen (kleine operaties, hechten, plaatsen van spiralen)
 • Huisbezoeken brengen aan vaak ernstige bedlegerige patiënten
 • Behandelen van chronische zieken in een behandelteam
 • Het voeren van gesprekken en het geven voorlichting aan patiënten
 • Preventie van ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes mellitus, borstkanker en baarmoederhalskanker
 • Geven van psychiatrische zorg

De huisarts in opleiding werkt 4 dagen in de week in de zogenaamde opleidingspraktijk. Hij/zij  volgt een dag in de week colleges en werkgroepen op de universiteit. Dit doet de huisarts in opleiding in het eerste en het derde jaar van de opleiding.

In het tweede jaar van de opleiding werkt de aankomende huisarts:

 • een half jaar op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis
 • 3 maanden in een instelling voor langdurige zorg, zoals een verpleeghuis
 • 3 maanden in de psychiatrie.

Herregistratie

Iedere vijf jaar moet een huisarts bewijzen dat hij het nog steeds goed doet.

Daartoe moet hij of zij:

 • een voldoende aantal uren overdag, ’s avonds en ’s nachts gewerkt hebben als huisarts
 • zich een voldoende aantal uren  in zelf gekozen onderdelen van het vak hebben nageschoold
 • zich hebben laten beoordelen door patiënten en collega’s om hem heen: een visitatie.
 • daarnaast laten veel huisartsen op vrijwillige basis hun praktijkgebouw, praktijkvoering, hygiëne, werkwijze en plannen ter verbetering beoordelen door een speciaal ‘keurmerkbureau’ voor huisartsen.

 Voldoet de huisarts aan deze voorwaarden, dan is hij/zij geregistreerd voor 5 jaar.

 Controle op de kwaliteit en de regels van de opleiding en de herregistratie

De huisartsenopleiding en de regels voor herregistratie worden gecontroleerd door

Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS). Zo wordt er voor gezorgd dat u te maken krijgt met huisartsen die hun zaakjes goed georganiseerd hebben en goed op de hoogte zijn.

ORS

ORS is een oplossing van zouten en glucose (druivensuiker) in water.

Het wordt gebruikt bij waterdunne diarree en braken (overgeven).

Bron: Apotheek.nl