Koorts na een inenting

koorts na een vaccinatie
  • Koorts is normaal na een inenting.
  • Het kan geen kwaad.
  • Geef uw kind extra te drinken.
  • U hoeft geen medicijnen te geven tegen de koorts.
  • Geef alleen medicijnen (paracetamol) bij pijn, bij slechter drinken of als uw kind zich ziek voelt.
  • Meestal verdwijnt de koorts vanzelf binnen 2 dagen.