Ik wil de wensen voor mijn levenseinde vastleggen

In het kort

In het kort

 • Uw wensen voor uw levenseinde kunt u op papier vastleggen.
 • U kunt de volgende verklaringen maken:
  • Een verklaring voor iemand die over u beslist als u dat zelf niet meer kunt: uw vertegenwoordiger.
  • Een wilsverklaring waarin staat wat voor behandelingen u wel, of juist niet wilt aan het einde van uw leven.
  • Een niet-reanimeerverklaring waarin staat dat u bij een hartstilstand niet meer gereanimeerd wilt worden. 
  • Een euthanasieverklaring. 
  • Een donorformulier waarin staat dat u na uw overlijden organen of weefsel wilt afstaan. 
Wensen op papier

Uw wensen voor uw levenseinde op papier

Nadat u met uw huisarts heeft gesproken over het levenseinde kunt u een stap verder gaan: verklaringen opschrijven op papier, zoals een wilsverklaring, een verklaring voor een vertegenwoordiger of een euthanasieverklaring. 

 • Een verklaring voor uw vertegenwoordiger. Een vertegenwoordiger is iemand die medische beslissingen over u neemt als u dat zelf niet meer kunt. U kunt op papier zetten wie uw vertegenwoordiger is. Vertel uw arts daarover. En geef uw arts een kopie van dit papier. Geef de arts ook het adres en telefoonnummer van uw vertegenwoordiger. 
 • Uw wilsverklaring. In een wilsverklaring schrijft u op wat voor behandelingen u wel, of juist niet wilt aan het einde van uw leven. Bespreek dit goed met uw arts.
 • Een niet-reanimeerverklaring. In deze verklaring geeft u aan dat u bij een hartstilstand niet meer gereanimeerd wilt worden. Met reanimeren bedoelen we hartmassage door drukken op uw borst en beademen. 
 • Een euthanasieverklaring. Maak afspraken met uw arts over eventuele euthanasie bij ondraaglijk uitzichtloos lijden. 
 • U kunt in het Donorregister laten registreren of u na uw overlijden organen of weefsel wilt afstaan. Hiervoor moet u online of op papier een donorformulier invullen.

Uw arts voegt uw verklaringen toe aan uw dossier. Hij/zij zorgt ervoor dat ze op tijd bij de juiste persoon terechtkomen als u naar een ziekenhuis, verpleeghuis of hospice gaat.  

Meestal is één gesprek niet genoeg om uw vragen, wensen en verwachtingen over de laatste periode van uw leven te bespreken. Maak daarom nieuwe afspraken met uw arts om verder te praten. 

  ORS

  ORS is een oplossing van zouten en glucose (druivensuiker) in water.

  Het wordt gebruikt bij waterdunne diarree en braken (overgeven).

  Bron: Apotheek.nl
  Wilsverklaring

  Wilsverklaring

  U kunt zelf een wilsverklaring maken. Dat mag in uw eigen woorden. Eventuele taalfouten zijn niet erg. Zorg dat uw naam, handtekening en datum eronder staan. U vindt hieronder een voorbeeld. 

  Eventueel kunt u ook een standaardwilsverklaring gebruiken:

  Als u niet gereanimeerd wilt worden als u een hartstilstand krijgt: 

  Ook als u een euthanasieverzoek wilt vastleggen, mag dat in uw eigen woorden. 

  Euthanasieverzoek

  Een euthanasieverzoek

  In een euthanasieverzoek staat waarom u euthanasie wilt. U kunt een euthanasieverzoek zelf schrijven of een voorgedrukte verklaring gebruiken. In een euthanasieverzoek staat:

  • hoe u aankijkt tegen een waardige en menselijke einde van uw leven,
  • waarom u vindt dat u ondraaglijk lijdt,
  • op welk moment u vindt dat het leven klaar is,
  • waarom u geen leefbare toekomst meer ziet, waarom uw leven uitzichtloos is,
  • in hoeverre pijn, zwakte en de vele zorg die u nodig heeft uw verdere leven voor u onleefbaar maken.

  Het hoeft geen uitgebreide of ingewikkelde verklaring te zijn. Ook taalfouten zijn helemaal niet erg. Het gaat erom dat de verklaring duidelijk van u is en bij u past. 

  Een voorbeeld vindt u hieronder.

  Een euthanasieverzoek hoeft u niet per se op te schrijven. Een gesprek en goede afspraken met uw huisarts kunnen genoeg zijn. Uw huisarts zal, op uw verzoek, duidelijk in uw dossier opschrijven dat u euthanasie wilt. 

  Praat altijd met uw huisarts over uw euthanasieverzoek. Alleen opsturen of afgeven kan later leiden tot misverstanden. Als uw huisarts bij u euthanasie moet doen, is het ook voor haar/hem heel belangrijk dat het van tevoren goed met u is besproken.

  Meer informatie

  Meer informatie over zorg en ondersteuning in de laatste levensfase

  Hier vindt u meer informatie over zorg en ondersteuning in de laatste fase van het leven:

  Deze tekst is onder andere gebaseerd op de brochure Spreek op tijd over uw levenseinde van de KNMG, en op de Richtlijn Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis

   Laatst herzien op

   Vond u deze informatie nuttig?

   Vond u deze informatie nuttig?
   Heeft u nog een suggestie of opmerking? Dit is niet verplicht.
   Kunt u toelichten waarom niet? Dit is niet verplicht.