Nieuws

Aandacht voor oorsuizen

Oorsuizen is een vervelende aandoening die hinderlijk kan zijn, maar ook allesoverheersend. Iemand met oorsuizen hoort continu een geluid in het hoofd. Oorsuizen is niet te behandelen, maar u kunt er wel mee leren omgaan. Van 2 tot 8 februari organiseren de Stichting Hoormij en de NVVS de Week van het Oorsuizen met uitleg, praktische tips en ervaringsverhalen.

Bron: Nederlands Huisartsen Genootschap, 2 februari 2015

Geplaatst op 29 januari 2015

Meer nieuws