Over Thuisarts.nl

Voor wie is deze site bedoeld?

Thuisarts.nl is bedoeld voor iedereen die informatie zoekt over gezondheid en ziekte:

 • als u gezond wilt blijven
 • als u wilt weten wat u zelf aan klachten kunt doen 
 • als u wilt weten hoe u met uw klachten om kunt gaan
 • als u wilt weten wie u kan helpen
 • als u wilt weten of u naar de (huis)arts moet gaan
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw (huis)arts
 • als u de uitleg en adviezen van uw (huis)arts nog eens na wilt lezen

Artsen en andere mensen in de zorg gebruiken Thuisarts.nl bij hun uitleg aan u. 

Wat biedt Thuisarts.nl?

Elke tekst begint met een paar belangrijke punten: In het kort. Als u verder klikt, krijgt u antwoord op vragen als:

 • Wat merk ik?
 • Waardoor komt het?
 • Wat kan ik er zelf aan doen?
 • Welke behandelingen zijn er? Kan ik kiezen? Wat zijn de voor- en nadelen?
 • Wanneer moet ik de huisarts of specialist bellen?

Filmpjes, plaatjes en tekeningen geven extra uitleg.

Thuisarts.nl is bruikbaar voor mensen met een beperking

Klopt de informatie?

Wij proberen ervoor te zorgen dat de informatie op Thuisarts.nl klopt en begrijpelijk is. Wij gebruiken hierbij wetenschappelijke richtlijnen: 

Als een richtlijn aangepast wordt, passen wij de informatie op Thuisarts aan. 

Is er geen richtlijn over een onderwerp, dan gebruiken wij andere informatie, zoals wetenschappelijke artikelen, medische boeken en meningen van artsen (standpunten).

Wij krijgen ook hulp van patiëntenorganisaties. 

Zie ook de Disclaimer

Wie maken Thuisarts.nl?

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) maakt Thuisarts.nl. Een deel van de informatie maken we samen met:

 • de Federatie van Medisch Specialisten (FMS)
 • de Alliantie Kwaliteit GGz (Akwa GGZ)
 • de Patiëntenfederatie Nederland

De makers: 

 • Projectleiding: Ton Drenthen
 • Hoofdredactie: Patrick Jansen (huisarts)
 • NHG-Redactie: Freya Burgers, Annemieke Schaafstra, Roos de Wit, Jantine Woudstra (huisartsen)
  Lara te Hennepe, Marjolein van Lennep, Harriët Teijen, Anita Hegeman, Hermien Vrieze (redacteuren)
 • Projectleiding Thuisartsfilms: Jantine Woudstra en Roos de Wit
 • Techniek en cms: Bart van den Hoogenhoff (webbeheer NHG)

Vanuit de Federatie van Medisch Specialisten (FMS):

 • Projectleiding: Janke de Groot
 • Redactie: Lilian van Embden, Willeke Munneke, Liza Leijenhorst, Simone van Schip

Met adviezen van:

 • de NHG-Redactie Voorlichting: Hanneke Andriesse, Wieger van der Kolk, Frank Reuvekamp, Agnes Smidt (huisartsen), Ilse Raats (Raats voor mensgerichte zorg), Anne Mooij (Patiëntenfederatie Nederland) 
 • de NHG-afdeling Richtlijnen en Wetenschap
 • werkgroepen die richtlijnen maken voor medisch specialisten 
 • bezoekers van Thuisarts.nl

Regie, camera en montage Thuisarts-films: Bart de Boer van 15minutesmedia.nl.
Huisartsen in de Thuisarts-films.
Vormgeving en techniek: OneShoe.

Met welk geld wordt Thuisarts.nl gemaakt?

Thuisarts wordt gemaakt met geld van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).
Alle huisartsen die lid zijn van het NHG betalen hier aan mee.

Ook krijgt Thuisarts.nl geld van andere organisaties, zoals:

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS), via Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS), voor het samen maken van de informatie over behandelingen in het ziekenhuis
 • Akwa GGZ, voor het samen maken van de informatie over psychische klachten en ziektes
 • het RIVM, voor het samen maken van de informatie over griep, pneumokokken, bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker en darmkanker, en een aantal Thuisarts-films over infectieziekten
 • het Voedingscentrum, voor het samen maken van Thuisarts-films over voeding

Thuisarts.nl krijgt geen geld van bedrijven die winst willen maken, zoals farmaceutische bedrijven.

Thuisarts.nl krijgt ook geen giften en geld van sponsors.

Hoe maakt u contact met Thuisarts.nl?

Wilt u reageren op de inhoud van deze site, schrijf naar info@thuisarts.nl

Wilt u samen informatie voor patiënten maken, zoals een keuzehulp? Schrijf naar info@thuisarts.nl.

Wilt u een link laten plaatsen? Schrijf naar info@thuisarts.nl

Wilt u deelnemers werven voor (wetenschappelijk) onderzoek? Hier werkt Thuisarts niet aan mee.
Thuisarts.nl plaatst ook geen advertenties of banners.
Thuisarts maakt ook nooit reclame voor geneesmiddelen, merknamen of andere producten.
U mag het Thuisarts-logo niet gebruiken om reclame te maken voor uw producten.

ORS

ORS is een oplossing van zouten en glucose (druivensuiker) in water.

Het wordt gebruikt bij waterdunne diarree en braken (overgeven).

Bron: Apotheek.nl