Overgevoelig voor melk

Lactose-intolerantie
  • Klachten bij overgevoeligheid voor melk zijn: buikpijn, diarree en winden laten.
  • U heeft te weinig van het eiwit dat melk verteert.
  • Als u veel melk drinkt, kan niet alle melk verteerd worden.
  • Drink daarom niet te veel melk op een dag. U merkt zelf hoeveel u kunt drinken.
  • Of neem karnemelk en yoghurt. Dat geeft meestal geen klachten.
NHG