Q-koorts

  • Q-koorts lijkt op griep (koorts, hoofdpijn, hoest, spierpijn).
  • De ziekte wordt overgedragen door dieren, voornamelijk geiten.
  • De meeste mensen herstellen binnen een tot twee weken van Q-koorts.
  • Ruim de helft van de mensen die met de Q-koortsbacterie besmet zijn, wordt niet ziek en krijgt geen klachten.
  • Indien nodig wordt u behandeld met antibiotica.
  • Ongeveer een kwart van de mensen heeft na een jaar nog last van vermoeidheid, spierklachten, gewrichtsklachten en concentratieproblemen.
  • Een klein aantal mensen krijgt hart- of vaatproblemen van de Q-koorts.
  • Bel de huisarts bij benauwdheid, sufheid, als u geen drinken binnen houdt of als de koorts na twee dagen antibiotica nog niet gedaald is.

Wat is uw situatie?