Verwijde buikslagader

AAA Aneurysma Aorta Abdominalis
  • Een kleine verwijding in de buikslagader geeft bijna nooit problemen.
  • Als de verwijding erg groot wordt, kan uw buikslagader scheuren.
  • De verwijding wordt minder snel groter als u niet rookt en medicijnen (statines) gebruikt.
  • Als de verwijding snel groter wordt of al groot is, kunt u samen met uw arts kiezen voor een operatie.
  • Bel 112 als u opeens heftige buikpijn of rugpijn krijgt.
FMS