Zorg voor en na operaties

Operatieve zorg
  • U krijgt voor de operatie een gesprek met:
    • de arts die de operatie doet
    • de arts die de verdoving regelt
  • Op de dag van de operatie gaat u eerst naar de verpleegafdeling en daarna naar de operatiekamer.
  • De artsen vragen u vaak dingen. Dat is om fouten te voorkomen.
  • Als u naar huis mag na de operatie, krijgt u informatie op papier mee.
    Daarin staat bij welke klachten u moet bellen, op welk telefoonnummer, en bijvoorbeeld leefregels.
FMS