Heeft mijn kind ADHD?

In het kort

In het kort

 • Sommige kinderen zijn erg druk en kunnen niet goed opletten. Dit kan ADHD zijn, maar het hoeft niet.
 • Praat erover met de huisarts, iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin of van het wijkteam.
 • U krijgt adviezen hoe u het best met uw kind om kunt gaan.
 • Ook leraren van uw kind kunnen advies krijgen.
 • Als dat niet genoeg helpt, is soms extra onderzoek nodig, bijvoorbeeld door een psycholoog, psychiater of kinderarts.
ADHD?

Heeft mijn kind ADHD?

Misschien herkent u dit:

 • Uw kind is druk, altijd bezig en met van alles tegelijk.
 • Stilzitten is lastig voor uw kind.
 • Uw kind heeft moeite met opletten.
 • Lang aan iets werken lukt niet goed.
 • Uw kind is vaak dingen kwijt of vergeet dingen.
 • Uw kind is erg dromerig en presteert niet goed op school.
 • Uw kind luistert niet altijd goed naar u.
 • Uw kind heeft hierdoor problemen: op school, thuis of in een andere omgeving.

Veel kinderen zijn druk. En het is niet altijd makkelijk om hiermee om te gaan. U denkt misschien dat u iets niet goed doet. Of u wordt boos en gespannen van het gedrag van uw kind.

Misschien vraagt u zich af of dit gedrag wel normaal is. Hoort het bij de leeftijd of zou het ADHD kunnen zijn?

Wat is het

Wat is ADHD?

ADHD betekent dat een kind heel druk is en niet goed kan opletten.

 • Een kind met ADHD:
  • is heel druk (hyperactief) en/of
  • heeft moeite met opletten (concentreren) en/of
  • doet dingen zonder eerst na te denken (impulsief).
 • Dit gedrag past niet bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind.
 • Door het gedrag zijn er problemen op meerdere plaatsen, zoals thuis, op school, op clubjes en/of in het omgaan met andere kinderen.
 • De problemen duren langer dan een half jaar.
 • Het gedrag en de problemen zijn er al voordat het kind 12 jaar is.

Sommige kinderen met ADHD zijn niet druk, maar hebben alleen moeite met opletten. Zij zijn vaak juist stil en dromerig. Dit wordt soms ADD genoemd (dus zonder de H van hyperactief), maar dit is geen officiële naam.

De afkorting ADHD staat voor Attention-Deficit (= weinig aandacht) Hyperactivity Disorder.

Wat merk ik

Wat merk ik van ADHD bij mijn kind?

U merkt dat dat er dingen niet goed gaan met uw kind:
er zijn problemen op school, met vriendjes en thuis.
U merkt dat uw kind zich niet goed kan concentreren en heel druk doet.

Hoe merkt u dat een kind moeite heeft met concentreren?

 • niet genoeg aandacht geven aan dingen (alles half doen)
 • slordigheidsfouten maken, bijvoorbeeld in het werk op school
 • moeite om de aandacht bij een spel of taak te houden
 • niet luisteren (zo lijkt het tenminste)
 • moeite om een ingewikkelde of saaie opdracht te doen (bijvoorbeeld de eigen kamer opruimen)
 • vaak iets kwijt zijn
 • snel afgeleid zijn
 • vaak iets vergeten.

Hoe merkt u dat een kind druk en is en 'eerst doet en dan nadenkt'?

 • onrustig bewegen met handen en voeten, en bijvoorbeeld veel draaien op de stoel
 • niet kunnen blijven zitten
 • rondrennen en overal opklimmen als dit niet de bedoeling is
 • steeds bezig blijven, geen rust nemen
 • bij oudere kinderen: een gevoel van onrust, moeilijk kunnen ontspannen
 • moeilijk rustig kunnen spelen
 • erg veel praten
 • al antwoord geven voordat iemand klaar is met de vraag
 • moeite om op de beurt te wachten
 • anderen vaak onderbreken
 • aan iets denken en meteen 5 andere dingen bedenken die ermee te maken hebben.
Onderzoeken

Hoe wordt onderzocht of mijn kind ADHD heeft?

U kunt laten onderzoeken of uw kind ADHD heeft. Ga daarvoor naar uw huisarts.

Misschien twijfelt u of u het wel wil laten uitzoeken. Onderzoek naar ADHD kan voordelen en nadelen hebben.
Mogelijke voordelen zijn bijvoorbeeld dat bij ADHD een behandeling kan starten en de klachten minder kunnen worden.
Mogelijke nadelen zijn bijvoorbeeld dat anderen misschien anders omgaan met een kind met ADHD, of dat een kind minder zelfvertrouwen krijgt.

De huisarts kan uw kind voor onderzoek doorverwijzen naar een psycholoog, psychiater of kinderarts.

 • De hulpverlener praat met u en met uw kind. Over hoe het thuis gaat, op school, bij het spelen met andere kinderen en bijvoorbeeld op de sportvereniging.
 • Ook praat hij/zij met de school/leraar van uw kind.
Hoe gaat het verder

Hoe gaat het verder na onderzoek naar ADHD?

Uw behandelaar bespreekt met u wat er uit het onderzoek is gekomen:

 1. Uw kind is wel druk en/of snel afgeleid, maar het is geen ADHD. Verder onderzoek is dan meestal niet nodig. U krijgt adviezen hoe u het best met uw kind om kunt gaan.
 2. Uw kind heeft ADHD en krijgt daar behandeling voor. U krijgt begeleiding en training en de school ook. Vanaf 12 jaar krijgt het kind soms zelf ook een training. Soms worden ook medicijnen gegeven.
 3. Er is iets anders aan de hand, bijvoorbeeld iets lichamelijks. U krijgt dan advies waar u verder terecht kunt.
  Meer informatie

  Meer informatie over ADHD bij kinderen

  Voor ouders:

  • www.balansdigitaal.nl: Balans, Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, zoals ADHD.

  Voor kinderen en jongeren:

  De informatie over ADHD is gebaseerd op de wetenschappelijke richtlijn voor huisartsen, de NHG-standaard ADHD bij kinderen en de Zorgstandaard ADHD.

  Deze tekst is aangepast op
  GGZ

  Vond u deze informatie nuttig?

  Vond u deze informatie nuttig?
  Heeft u een tip hoe wij Thuisarts.nl kunnen verbeteren?