Heeft mijn kind ADHD?

In het kort

In het kort

 • Als uw kind vaak erg druk is en niet oplet, betekent dat niet meteen dat uw kind ADHD heeft.
 • Probleemgedrag kan ook komen door iets anders dan ADHD.
 • De huisarts praat uitgebreid met u en uw kind om te bepalen of uw kind ADHD heeft.
 • Soms is ook psychologisch onderzoek nodig.
 • Bij een kind met ADHD zijn al deze kenmerken aanwezig: 
  • Een kind gedraagt zich heel erg druk, is snel afgeleid en/of doet dingen zonder na te denken.
  • Dit gedrag past niet bij de leeftijd en ontwikkeling.
  • Dit gedrag zorgt voor duidelijke problemen op meerdere plaatsen: thuis, op school, op clubjes en/of in het omgaan met andere kinderen.
  • De problemen duren langer dan een half jaar.
  • Het gedrag en de problemen zijn er voordat een kind 12 jaar is.
ADHD?

Heeft mijn kind ADHD?

U heeft een actief kind, altijd bezig en met van alles tegelijk. Stil zitten en opletten is lastig voor uw kind. Lang aan iets werken lukt niet goed. Uw kind is vaak dingen kwijt en vergeet regelmatig iets.

U vindt het soms moeilijk dat uw kind niet goed naar u luistert. Herkenbaar voor veel ouders en niet altijd makkelijk om mee om te gaan. U twijfelt misschien aan uzelf, of u wordt er gespannen van. Misschien vraagt u zich af of het gedrag van uw kind wel normaal is. Zou uw kind ADHD kunnen hebben?

Beschrijving

Wat is ADHD?

In het Nederlands betekent ADHD: Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (in het Engels: Attention Deficit / Hyperactivity Disorder).

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van ADHD:

 • Kinderen zijn erg druk (hyperactief), snel afgeleid en/of ze doen dingen zonder na te denken (impulsief).
 • Het gedrag past niet bij de leeftijd en ontwikkeling.  
 • Door het gedrag zijn er problemen op meerdere plaatsen, zoals thuis, op school, op clubjes en/of in het omgaan met andere kinderen.
 • De problemen duren langer dan een half jaar.
 • Het gedrag en de problemen zijn er voordat een kind 12 jaar is.

Bij jongens wordt ADHD vaker vastgesteld dan bij meisjes. Of ADHD ook echt meer voorkomt bij jongens, is niet duidelijk.

Verschijnselen

Wat zijn de kenmerken van ADHD bij kinderen?

Kenmerken van ADHD zijn onoplettend, erg druk (hyperactief) en impulsief zijn (niet denken maar doen). Dit gedrag zorgt voor problemen, bijvoorbeeld een gespannen sfeer in het gezin, op school gaat het niet goed en een kind heeft weinig vriendjes. Bij ADHD zijn er problemen op meerdere plaatsen: thuis, op school, in clubjes en in het omgaan met andere kinderen.

Wat betekent onoplettend?

 • vaak niet genoeg aandacht geven aan iets en zo makkelijk fouten maken, bijvoorbeeld bij het werk op school
 • vaak moeite om de aandacht bij een spel of taak te houden
 • het lijkt alsof een kind vaak niet luistert
 • vaak niet doen wat anderen vragen
 • het lukt vaak niet om iets af te maken
 • vaak moeite met het bedenken en uitvoeren van een opdracht, bijvoorbeeld de eigen kamer opruimen
 • vaak iets kwijt zijn
 • snel afgeleid zijn
 • vaak iets vergeten

Wat betekent hyperactief en impulsief?

 • vaak onrustig bewegen met handen en voeten, en bijvoorbeeld veel draaien op de stoel
 • niet kunnen blijven zitten
 • rondrennen en overal opklimmen als dit niet de bedoeling is
 • steeds bezig blijven, geen rust nemen (doordraven)
 • bij oudere kinderen: een gevoel van onrust, moeilijk kunnen ontspannen
 • moeilijk rustig kunnen spelen
 • erg veel praten
 • vaak al antwoord geven voordat iemand klaar is met de vraag
 • vaak moeite om op de beurt te wachten
 • anderen vaak storen
Onderzoeken

Hoe wordt onderzocht of uw kind ADHD heeft?

U kunt laten onderzoeken of uw kind ADHD heeft. U maakt dan een afspraak met uw huisarts. Uw huisarts praat met u en uw kind samen over hoe het gaat met uw kind: thuis, op school, bij het spelen met andere kinderen en bijvoorbeeld op de sportvereniging. De huisarts vraagt bijvoorbeeld hoe het gaat met de concentratie van uw kind, of uw kind vaak iets vergeet en of uw kind moeite heeft met wachten.
Soms praat de huisarts ook met de jeugdarts of met de intern begeleider van de school van uw kind.

Uit deze gesprekken kan het volgende naar voren komen:

 • Uw kind is erg druk en snel afgeleid, maar dit gedrag zorgt eigenlijk niet voor veel problemen (thuis, op school, bij het sporten of ergens anders). Uw kind heeft dan geen ADHD en verder onderzoek naar ADHD is dan meestal niet nodig.  
 • Uw kind is erg druk en snel afgeleid, en dit gedrag zorgt wél voor duidelijke problemen. Uw kind wordt dan verder onderzocht met een psychologisch onderzoek: de huisarts laat een deskundige (een praktijkondersteuner GGZ Jeugd, een psycholoog of opvoedkundige (orthopedagoog)) kijken naar de ontwikkeling en het gedrag van uw kind.

Bij een psychologische onderzoek horen:

 • vragenlijsten voor uw kind, voor u en voor de leerkracht;
 • een of meer gesprekken met uw kind door de praktijkondersteuner/psycholoog/opvoedkundige (orthopedagoog). Zo nodig komt hij/zij ook op school kijken hoe het gaat met uw kind.

Met deze informatie kan de huisarts bepalen of uw kind ADHD heeft.

Hoe gaat het verder?
Laatst herzien op

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u nog een suggestie of opmerking? Dit is niet verplicht.
Kunt u toelichten waarom niet? Dit is niet verplicht.