Atriumfibrilleren

Boezemfibrilleren
  • Bij atriumfibrilleren klopt het hart onregelmatig en meestal ook sneller dan normaal.
  • U kunt zich onrustig en angstig voelen.
  • Ook kunt u duizelig zijn of sneller moe bij inspanning.
  • Uw huisarts bepaalt of er verder onderzoek nodig is.
  • Duurt het atriumfibrilleren lang of komt het steeds terug? Dan zijn medicijnen nodig.
  • Er zijn medicijnen die het hart langzamer laten kloppen.
  • Er zijn medicijnen die het bloed dunner maken.

NHG