Risico hart- en vaatziekten verlagen

  • Atherosclerose
  • Risicofactoren hart- en vaatziekten
  • Hart- en vaatziekten voorkomen
  • Bekende hart- en vaatziekten zijn: angina pectoris (pijn op de borst), een hartinfarct, hartfalen, een beroerte en etalagebenen. 
  • De kans hierop is verhoogd bij onder meer: diabetes mellitus, reumatoïde artritis, een hoge bloeddruk, een hoog cholesterol, stress, roken of overgewicht.  
  • Het overzicht van al uw risicofactoren noemen we uw risicoprofiel. 
  • Met uw risicoprofiel kan de huisarts opzoeken hoe groot de kans wordt geschat dat u binnen 10 jaar een hart- of vaatziekte krijgt of aan een hart- of vaatziekte overlijdt. 

ORS

ORS is een oplossing van zouten en (druiven)suiker in water.

Het wordt gebruikt bij waterdunne diarree en braken.

Bron: Apotheek.nl