Ik heb een bronchitis

In het kort

In het kort

 • Bronchitis is een ontsteking in de kleine buisjes van de longen (de bronchiën).
 • De belangrijkste verschijnselen zijn hoesten en kortademigheid.
 • Mensen met astma of COPD en mensen die roken hebben vaker bronchitis.
 • Bronchitis gaat meestal vanzelf over.
 • Stop met roken als u rookt. Door roken bent u vatbaarder voor infecties en duurt het herstel ervan langer.
Wat is het

Wat is bronchitis?

Bronchitis is een ontsteking in de kleine buisjes van de longen. Die kleine buisjes heten bronchiën.

Bij een bronchitis zwelt het slijmvlies aan de binnenkant van de buisjes op. Ook wordt er veel slijm gemaakt.

Bronchitis komt veel voor in de herfst en winter. Bronchitis komt vaker voor en duurt langer bij mensen met astma, mensen met COPD en mensen die roken.

Wat merk ik

Wat zijn de verschijnselen van bronchitis?

Verschijnselen van bronchitis kunnen zijn:

 • veel hoesten
 • ophoesten van slijm
 • benauwdheid
 • branderige pijn achter het borstbeen bij het hoesten
 • moeheid
 • piepende ademhaling
 • koorts (soms)

De meeste klachten duren ongeveer 2 weken. Het hoesten kan ook wel een paar weken langer duren. Vooral bij mensen die roken kunnen de klachten langer blijven.

Oorzaken

Wat is de oorzaak van bronchitis?

Meestal ontstaat bronchitis door een virus, bijvoorbeeld bij een verkoudheid of griep. Zo'n virusinfectie kan vanuit de neus en de keel in de longen terechtkomen. Soms is een bacterie de oorzaak van een bronchitis.

Mensen met een virusinfectie van de luchtwegen verspreiden het virus via druppeltjes speeksel en vocht in de uitgeademde lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen, raken zij met het virus besmet. Dit gebeurt vooral als mensen dicht bij elkaar zitten, bijvoorbeeld in de bus, tram of trein, op kantoor, op school of in een kinderdagverblijf.
Het virus kan ook via de handen worden overgedragen. Iemand die verkouden is, zit bijvoorbeeld aan zijn neus of doet zijn hand voor de mond om te niezen of te hoesten. Vervolgens geeft hij een ander de hand of raakt iets aan dat daarna door anderen wordt aangeraakt.

Bij mensen met astma kan een allergische reactie voor een bronchitis zorgen. Zo kunt u een bronchitis krijgen als u allergisch bent voor bijvoorbeeld katten, honden, huisstofmijt of boompollen.

Adviezen

Adviezen bij bronchitis

 • U hoeft niet in bed te blijven, maar doe wel rustig aan. Ook met koorts mag u gerust even naar buiten.
 • Drink voldoende, zeker als u koorts heeft.
 • Stop met roken als u rookt. Door het roken bent u vatbaarder voor infecties en duurt het herstel ervan langer.
 • Houd bij hoesten een papieren zakdoek voor uw mond. Was uw handen regelmatig om te voorkomen dat u anderen besmet. U kunt ook in de plooi van uw elleboog hoesten.
 • Haal de griepprik als u daarvoor in aanmerking komt. Mensen met een chronische ziekte en mensen boven de 60 jaar krijgen een oproep voor de griepprik. Komt u voor de griepprik in aanmerking maar heeft u geen oproep gehad? Neem dan contact op met uw huisarts.
Behandeling

Behandeling van bronchitis

Middelen tegen het hoesten?

Hoestdrankjes en drankjes met een ‘slijmoplosser’ helpen meestal niet.

Als u zich erg ziek voelt, kunt u 3 tot 4 maal per 24 uur 1 of 2 paracetamol van 500 milligram innemen. Misschien voelt u zich dan iets beter, maar u herstelt hierdoor niet sneller.

Antibiotica

Antibiotica zijn zelden nodig bij bronchitis. Bronchitis wordt meestal door een virus veroorzaakt. Antibiotica helpen alleen tegen bacteriën.
Soms duurt de koorts langer dan 3 dagen. Of de koorts komt terug na een paar dagen zonder koorts. In die gevallen kan een infectie met bacteriën de oorzaak zijn. Antibiotica kunnen dan wel helpen.

Middelen tegen kortademigheid

Bent u benauwd? Dan kunnen inhalatiemiddelen helpen om de luchtwegen wijder te maken. Dit zijn medicijnen die u inhaleert (pufjes). Hierdoor neemt uw benauwdheid af. U herstelt niet sneller door het medicijn. Een luchtwegverwijder werkt snel: binnen 10 tot 30 minuten bent u minder benauwd. Er zijn luchtwegverwijders die kort werken (4 tot 6 uur), zoals salbutamol, en luchtwegverwijders die lang werken (12 tot 48 uur), zoals formoterol.

Sommige luchtwegverwijders geven bijwerkingen: trillende handen, onrust en hartkloppingen. Deze bijwerkingen kunnen vervelend zijn, maar kunnen geen kwaad.

paracetamol

Paracetamol werkt pijnstillend en koortsverlagend.

Het is te gebruiken bij verschillende soorten pijn zoals, hoofdpijn, migraine, koorts, griep, verkoudheid, keelpijn, bijholteontsteking, middenoorontsteking, oorpijn door gehoorgangontsteking, artrose, spierpijn, gewrichtspijn en menstruatieklachten.

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.
Hoe gaat het verder?

Hoe gaat het verder bij bronchitis?

Bronchitis gaat meestal vanzelf over. Meestal verdwijnen de klachten na 2 weken. Het hoesten kan soms nog 1 tot 3 weken langer duren.

Krijgt u weer bronchitis, dan kan dat wijzen op astma (astmatische bronchitis) of COPD (chronische bronchitis/emfyseem). Bespreek dan of meer onderzoek nodig is om te kijken of u dit heeft. Als luchtwegverwijders bij uw bronchitis goed helpen, dan heeft u mogelijk astma.

Wanneer bellen?

Wanneer moet ik contact opnemen met de huisarts bij bronchitis?

Bel uw huisarts als u naast hoesten:

 • benauwd bent of een piepend geluid maakt bij het ademhalen;
 • langer dan een dag bloederig slijm ophoest;
 • zich steeds suf of erg slaperig voelt;
 • langer dan 5 dagen koorts heeft (38°C of hoger, meet de temperatuur via de anus);
 • opnieuw koorts krijgt nadat u meerdere dagen geen koorts meer had;
 • koorts heeft met koude rillingen;
 • medicijnen gebruikt die uw weerstand verminderen
 • een chronische ziekte heeft waardoor uw weerstand minder is.

Bel ook als u langer dan 4 weken blijft hoesten of vaker periodes krijgt waarin u hoest.

Bent u 75 jaar of ouder? Bel dan ook als u alleen hoest en piept, zonder andere klachten.

Meer informatie

Meer informatie over bronchitis

De informatie over bronchitis is gebaseerd op de wetenschappelijke richtlijnen voor huisartsen, de NHG-standaarden acuut hoesten, astma bij volwassenen en COPD.

Deze tekst is aangepast op

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u een tip hoe wij Thuisarts.nl kunnen verbeteren?