CT-scan

  • Een CT-scan is een soort 3D-foto van de binnenkant van uw lichaam.
  • Een CT-scan gebeurt met röntgenstralen.
  • Een CT-scan wordt gemaakt op de afdeling radiologie in het ziekenhuis.
  • U ligt op een bed. Dat wordt in een soort ring geschoven. Dit is de CT-scanner.
  • U moet stil blijven liggen tijdens het onderzoek.
  • Het onderzoek doet geen pijn.
  • Vertel het uw arts als u (misschien) zwanger bent. Meestal kunt u wel een CT-scan krijgen.
FMS