Erfelijke ziekte

DNA-onderzoek bij erfelijke ziekte
  • Als u een erfelijke ziekte heeft of een aanleg daarvoor, kunnen sommige familieleden hier ook meer kans op hebben.
  • Bij veel soorten erfelijke aanleg voor ziektes is het belangrijk dat u het vertelt aan uw familieleden.
  • Zij kunnen dan kiezen of ze zich ook willen laten onderzoeken. Dat gebeurt met een DNA-onderzoek.
  • Als zij weten dat ze het ook hebben, kunnen ze soms kiezen voor controles of een behandeling.
  • Het kan ook invloed hebben op andere keuzes in uw leven. Bijvoorbeeld over kinderen krijgen, geld, relaties en werk.
  • De erfelijkheidsarts zegt aan wie u het moet vertellen. De arts kan u ook advies geven als u het vertellen moeilijk vindt.
  • De erfelijkheidsarts kan u doorverwijzen naar een maatschappelijk werker of psycholoog die u kan voorbereiden op het vertellen.
FMS