Ik krijg een behandeling voor glaucoom

In het kort

In het kort

 • Bij glaucoom is het belangrijk dat uw oogdruk niet te hoog is.
 • U gebruikt daarvoor oogdruppels.
 • Gebruik ze op de goede manier. Uw arts en de apotheek kunnen het u leren. Helpen de druppels niet genoeg? Dan is een laserbehandeling mogelijk.
 • Soms is een operatie mogelijk om de oogdruk te verlagen.
Behandeling

Oogdruppels bij glaucoom

De eerste stap in de behandeling van glaucoom is meestal een behandeling met oogdruppels. De druppels verlagen de druk in het oog.

Er zijn veel verschillende soorten oogdruppels die de oogdruk verlagen, bijvoorbeeld met:

  • bètablokkers (timolol, carteolol, levobunolol en betaxolol) zorgen voor verlaging van de oogdruk door remming van de productie van het kamerwater
  • prostaglandine analoog (latanoprost, bimatoprost, tafluprost en travoprost) zorgt voor betere afvoer van het kamerwater en verlaagt zo de oogdruk
  • koolzuuranhydraseremmers (acetazolamide, dorzolamide en brinzolamide) remmen een bepaald enzym zodat er minder kamerwater gemaakt wordt
  • sympathicomimetica (apraclonidine en brimonidine) remmen de productie van kamerwater en bevorderen de afvoer ervan
  • parasympathicomimetica (pilocarpine) zorgen voor vernauwing van de pupil en verlaging van de oogdruk door bevordering van de afvoer van het kamerwater
  • combinaties van de genoemde middelen

De oogarts bekijkt welke soort oogdruppels bij u het beste werken en zo min mogelijk bijwerkingen geven.

Het is belangrijk dat u de oogdruppels op de juiste manier gebruikt. Bekijk hier het filmpje van apotheek.nl over goed druppelen.

 • Vraag uw arts gerust of u het goed doet.
 • Maak van het oogdruppelen (één of meerdere malen per dag) een vaste gewoonte, zodat u geen druppels vergeet. Bijvoorbeeld bij de maaltijden of voordat u naar bed gaat. Druppels die eenmaal daags worden gebruikt kunnen het best bij het opstaan of voor het slapen worden gebruikt (afhankelijk van het soort druppel); druppels die tweemaal daags worden gebruikt het best bij het ontbijt en avondeten.
 • Bij de apotheek kunt u hulpmiddelen krijgen die het druppelen makkelijker maken, zoals een druppelhulpje. Dit is een soort trechtertje dat u op uw oogleden plaatst.
 • Controleer altijd of u de voorgeschreven druppels mee krijgt bij de apotheek. De Oogvereniging geeft informatie over wat u kunt doen als u andere medicijnen krijgt dan voorgeschreven zijn.

acetazolamide

Acetazolamide heeft effect op de hoeveelheid water en zouten in het lichaam.

Artsen schrijven acetazolamide voor bij een verhoogde oogboldruk (glaucoom), vasthouden van vocht (oedeem), de stofwisselingsziekte metabole alkalose, hoogteziekte en epilepsie.

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.

clonidine

Clonidine heeft verschillende effecten. Het werkt onder meer op de bloedvaten en op de hersenen. Clonidine heeft daardoor veel toepassingen bij verschillende aandoeningen.

Artsen schrijven clonidine voor bij opvliegers tijdens de overgang, hoge bloeddruk, ontwenningsklachten bij verslaving en bij pijn. Vroeger werd het ook wel gebruikt bij migraine.

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.
Laserbehandeling

Laserbehandeling bij glaucoom

Werken oogdruppels niet voldoende en blijft de oogdruk te hoog? Dan is soms een laserbehandeling mogelijk.

U krijgt eerst verdovende druppels in uw oog. De oogarts maakt het afvoersysteem van het oogvocht wijder met de laser. Hierdoor kan het vocht makkelijker weg. De oogdruk gaat dan naar beneden.

De behandeling duurt meestal maar een paar minuten. U kunt direct naar huis.

Uw oog kan na de behandeling een beetje rood of gevoelig zijn. Verder zijn er geen bijwerkingen.

Na een paar weken gaat u terug naar de oogarts. Dan is meestal pas duidelijk of uw oogdruk goed is geworden door de laserbehandeling.

Operatie

Operatie bij glaucoom

Ook met een operatie kan de oogdruk verlaagd worden. Bij deze operatie maakt de oogarts een soort luikje in de wand van het oog. Het oogvocht kan daarna ook via dit luikje afgevoerd worden.

Er zijn ook operaties waarbij een afvoerbuisje (‘drain’) in het oog geplaatst wordt. Het vocht kan dan via dat buisje wegstromen.

De operatie kan bijwerkingen geven, zoals blijvend iets minder goed zien. Daarom krijgen meestal alleen patiënten met een meer gevorderd of lastig te behandelen glaucoom een operatie.

Hoe gaat het verder

Hoe gaat het verder na de behandeling van glaucoom?

Werkt de behandeling goed en was het glaucoom tijdig ontdekt? Dan blijft u meestal goed zien en merkt u niks/weinig van glaucoom. Als glaucoom bij u pas in een laat stadium is ontdekt en de behandeling slaat niet goed aan, dan is er kans op toenemende slechtziendheid of een enkele keer zelfs blindheid.

Heeft u een laserbehandeling gehad en gebruikte u daarvoor al oogdruppels? Dan moet u meestal nog steeds oogdruppels gebruiken. Na een operatie gebruikt u tijdelijk meer en/of andere druppels; later hangt het af van het succes en het type operatie. Soms groeit de gemaakte opening weer dicht. U heeft dan weer een operatie nodig.

U blijft de rest van uw leven onder controle bij de oogarts. Meestal zijn er 1 of 2 controles per jaar. Dat hangt af van de ernst van het glaucoom en hoe goed de behandeling werkt.

Bij deze controles wordt het gezichtsveldonderzoek en de OCT-scan meestal regelmatig herhaald om te zien of het glaucoom erger is geworden.
Naar aanleiding daarvan bespreekt de oogarts met u of de druppels aangepast moeten worden of niet, en of eventueel een operatie of laserbehandeling nodig zou kunnen zijn.

Vertel uw broers, zussen en kinderen dat u glaucoom heeft. Zij hebben namelijk meer kans om ook glaucoom te krijgen. Zij kunnen zich laten onderzoeken bij de oogarts.

Wanneer bellen

Wanneer contact opnemen bij glaucoom?

Neem contact op met uw huisarts of de oogarts als het druppelen met oogdruppels niet goed lukt. Ga terug naar uw apotheek als u andere oogdruppels heeft gekregen van de apotheek dan voorgeschreven door de oogarts.

Bel direct uw huisarts of de oogarts als u een combinatie van deze klachten krijgt:

 • heftige pijn aan 1 oog
 • wazig zien
 • hoofdpijn, misselijkheid, braken

Deze klachten komen voor bij acuut glaucoom. Dit is echter zeldzaam. Acuut glaucoom moet direct behandeld worden om schade aan de oogzenuw te voorkomen.

Meer informatie

Meer informatie over de behandeling van glaucoom

De informatie over glaucoom is gebaseerd op de Europese glaucoom richtlijn en de NHG-Standaard Visusklachten.

Voor meer informatie over glaucoom kunt u terecht bij een aantal organisaties:

Voor ondersteuning, begeleiding en revalidatie (hulpmiddelen en praktische trainingen) bij slechtziendheid of blindheid:

Deze tekst is aangepast op
NHG

Vond je deze informatie nuttig?

Vond je deze informatie nuttig?
Heb je een tip hoe wij Thuisarts.nl kunnen verbeteren?