Ik heb glaucoom

In het kort

In het kort

 • Bij glaucoom raakt de oogzenuw beschadigd.
 • De oogboldruk is meestal te hoog. 
 • Er ontstaan heel langzaam (in jaren) blijvende vlekken aan de buitenkant van uw gezichtsveld.    
 • De behandeling is verlaging van de oogboldruk met oogdruppels.
 • Vertel uw familieleden dat u glaucoom heeft. Dan kunnen zij zich vroeg laten testen. 
Beschrijving

Wat is glaucoom?

Bij glaucoom wordt de oogzenuw beschadigd.

nhg-afbeelding-oog.png

Dit geeft heel langzaam blinde vlekken aan de buitenkant van uw gezichtsveld.

Meestal is de oogboldruk bij glaucoom te hoog, maar de oogboldruk kan ook normaal zijn. 

Een zeldzame vorm van glaucoom is acuut glaucoom. Dit geeft plotseling klachten: hoofdpijn, misselijkheid en braken, een rood en pijnlijk oog en wazig zien. 

Verschijnselen

Verschijnselen van glaucoom

Glaucoom geeft in het begin meestal geen klachten.

Bij 90% van de mensen met glaucoom wordt glaucoom ontdekt bij een oogonderzoek voor een andere klacht, of omdat glaucoom in de familie voorkomt.
Heeft een van uw ouders, broers of zussen glaucoom? Laat u dan vanaf uw 40e jaar onderzoeken op glaucoom bij de oogarts.   

Pas in een laat stadium van de ziekte ontstaan klachten:

 • donkere vlekken aan de buitenkant van uw beeld (gezichtsveld)
 • de vlekken groeien langzaam, in jaren, naar het midden van het beeld toe. Het midden blijft nog lang te zien.
Oorzaken

Oorzaken van glaucoon

De oorzaak van glaucoom is niet duidelijk. Het risico op het ontstaan van glaucoom is groter:

 • bij een verhoogde oogdruk
 • als glaucoom in uw familie voorkomt bij uw ouders, broers of zussen
 • op oudere leeftijd (glaucoom kan al beginnen vanaf ongeveer 40 jaar)
 • als u een donkere huidskleur heeft
 • als u erg bijziend bent
 • als u een hart- of vaatziekte heeft
 • als u diabetes mellitus heeft
 • als u een stoornis in de doorbloeding van de oogzenuw heeft.
Onderzoeken

Hoe wordt glaucoom vastgesteld?

De oogarts stelt vast of u glaucoom heeft. Hij/zij meet de oogboldruk, bekijkt de oogzenuw met oogspiegelen en doet een gezichtsveldonderzoek bij u.  

Behandeling

Behandeling van glaucoom

De behandeling van glaucoom bestaat uit het verlagen van de oogboldruk.

Daarom krijgt u oogdruppels die de oogboldruk verlagen. Ook als die druk bij u normaal is. Het is belangrijk om op de juiste manier te druppelen.

Bekijk hier het filmpje van apotheek.nl over goed druppelen

Als u twijfelt of u het goed doet, maak dan gerust een afspraak met uw huisarts om dat te laten controleren.   

Een andere behandeling, naast oogdruppels, is een laserbehandeling.

Als deze 2 behandelingen de oogboldruk niet genoeg verlagen, is een operatie een optie. 

Hoe gaat het verder?

Hoe gaat het verder bij glaucoom?

Het is belangrijk dat u de oogdruppels op de juiste manier gebruikt.

 • Vraag uw huisarts gerust of u het goed doet. 
 • Bij de apotheek kunt u hulpmiddelen krijgen die het druppelen makkelijker maken. 

U blijft onder controle bij de oogarts. 

Vertel uw broers, zussen en kinderen (ouder dan 40) dat u glaucoom heeft. Zij hebben namelijk meer kans om ook glaucoom te krijgen. Zij kunnen zich laten onderzoeken op glaucoom bij de oogarts.

Wanneer contact?

Wanneer contact opnemen bij glaucoom?

Neem contact op met uw huisarts als het druppelen met oogdruppels niet goed lukt. 

Bel direct uw huisarts als u een combinatie van deze klachten krijgt: 

 • heftige pijn aan 1 oog
 • wazig zien
 • hoofdpijn, misselijkheid, braken

Deze klachten komen voor bij acuut glaucoom. Acuut glaucoom moet direct behandeld worden. Binnen enkele uren kan het namelijk blindheid veroorzaken. 

Meer informatie

Meer informatie over glaucoom

Meer informatie over glaucoom vindt u op de website van oogartsen: Oogheelkunde.org

Over oogdruppels gebruiken en hulpmiddelen daarbij: apotheek.nl.

Voor ondersteuning, begeleiding en revalidatie (hulpmiddelen en praktische trainingen) bij slechtziendheid of blindheid: 

Deze informatie over glaucoom is gebaseerd op de wetenschappelijke richtlijn voor huisartsen, de NHG-Standaard Visusklachten.

Laatst herzien op

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u nog een suggestie of opmerking? Dit is niet verplicht.
Kunt u toelichten waarom niet? Dit is niet verplicht.