Ik wil stoppen of minderen met het gebruik van heroïne

In het kort

In het kort

 • Wilt u behandeld worden voor een heroïneverslaving?
 • Ga naar uw huisarts. Die zal u verwijzen naar de verslavingszorg.
 • U kunt vervangende middelen krijgen, zoals methadon en buprenorfine.
 • Door de behandeling krijgen veel mensen weer controle over hun leven.

buprenorfine

Buprenorfine is een morfineachtige pijnstiller (opiaat). Het heeft een sterk pijnstillende werking.

Artsen schrijven het voor bij hevige pijn, zoals na een operatie of pijn als gevolg van kanker. Artsen schrijven het ook voor bij ernstige jeuk in de palliatieve zorg (zorg in de laatste levensfase) en bij verslaving aan opiaten.

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.

methadon

Methadon is een morfineachtige pijnstiller (opiaat). Het heeft een sterk pijnstillende werking.

Artsen schrijven het voor bij langdurige matige tot hevige pijn en bij verslaving aan opiaten.

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.
Adviezen

Adviezen bij heroïneverslaving

Heeft u veel problemen door het gebruik van heroïne en wilt u daar wat aan doen? Dan is het belangrijk dat u hulp zoekt.

Ook kunt u zelf al een aantal dingen doen om de kwaliteit van uw leven te verbeteren:

 • Leef zo gezond mogelijk: zorg dat u gezond eet, genoeg slaapt en gezond beweegt.
 • Verzorg uzelf goed: douche bijvoorbeeld regelmatig.
 • Gebruik geen of zo min mogelijk andere middelen (alcohol, basecoke, tabak)
 • Vraag de mensen om u heen of zij u willen helpen.
Hulp zoeken

Hulp zoeken bij heroïneverslaving

Wilt u hulp om te stoppen met heroïne? Neem dan contact op met de huisarts. Hij/zij kan u doorverwijzen naar de verslavingszorg. De verslavingsarts heeft een gesprek met u. Hij/zij wil bijvoorbeeld weten:

 • hoe het komt dat u verslaafd bent geraakt
 • hoe vaak en hoeveel u gebruikt
 • of u psychische problemen heeft
 • welk doel u wilt bereiken. Bijvoorbeeld: stoppen met heroïne, minder gebruiken, een rustiger leven
 • of u al eerder hulp heeft gekregen, en wat toen wel of niet werkte
 • wat uw sterke kanten zijn
 • welke familieleden of vrienden u kunnen ondersteunen

Tijdens de behandeling is goede samenwerking met uw zorgverlener erg belangrijk. U bepaalt zelf wat u wilt bereiken en kiest samen met de zorgverlener de behandeling die het beste bij u past. Vraag ook altijd naar de voor- en nadelen van behandelingen en/of medicijnen.

Tijdens uw behandeling zal de zorgverlener u zo goed mogelijk ondersteunen. Zeg het tegen hem/haar als u ergens niet tevreden over bent.

Behandeling

Behandeling bij heroïneverslaving: vervangende middelen

Onder begeleiding van de verslavingsarts gaat u minderen of stoppen met heroïne. Wilt u helemaal stoppen met heroïne? Dan begint de behandeling met ontgiften.

De behandeling gebeurt thuis. Alleen als dat echt nodig is, kunt u tijdelijk worden opgenomen in een kliniek.

Om te voorkomen dat u ontwenningsverschijnselen krijgt, krijgt u vervangende middelen. Dit zijn ook opiaten, bijvoorbeeld methadon en buprenorfine. Door het gebruik van deze vervangende middelen krijgt u meer rust in uw leven. Voor veel mensen werkt dit goed. Zij krijgen meer controle en kunnen weer een redelijk normaal leven leiden. Soms lukt het hun uiteindelijk zelfs helemaal te stoppen met heroïne.

Er zijn ook mensen bij wie de behandeling minder succes heeft. Zij houden veel problemen, bijvoorbeeld doordat ze veel schulden hebben, zichzelf verwaarloosd hebben en/of geen sociale contacten meer hebben. Bespreek daarom dit soort problemen ook altijd met uw hulpverlener.

Lukt het u ook met vervangende middelen niet om weer controle over uw leven te krijgen? Dan kan de arts u soms ook heroïne voorschrijven. U krijgt dit dan in combinatie met methadon.
Tijdens de behandeling met vervangende middelen krijgt u ook altijd psychosociale begeleiding.

buprenorfine

Buprenorfine is een morfineachtige pijnstiller (opiaat). Het heeft een sterk pijnstillende werking.

Artsen schrijven het voor bij hevige pijn, zoals na een operatie of pijn als gevolg van kanker. Artsen schrijven het ook voor bij ernstige jeuk in de palliatieve zorg (zorg in de laatste levensfase) en bij verslaving aan opiaten.

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.

methadon

Methadon is een morfineachtige pijnstiller (opiaat). Het heeft een sterk pijnstillende werking.

Artsen schrijven het voor bij langdurige matige tot hevige pijn en bij verslaving aan opiaten.

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.
Nadelen behandeling

Behandeling van heroïneverslaving met vervangende middelen: nadelen

Behandeling met vervangende middelen bij heroïneverslaving heeft ook een aantal risico’s en nadelen:

 • Er is altijd kans op een overdosis. Die kans is groter als u tijdelijk veel minder of helemaal niets heeft gebruikt en dan weer wat inneemt.
 • Door een bepaald vervangend middel (naltrexon) werken pijnstillers soms minder goed.
 • Vervangende middelen kunnen ook bijwerkingen geven, zoals sufheid en verstopping.
 • Methadon kan hartritmestoornissen veroorzaken.

Daarom is het zo belangrijk dat de behandeling met deze middelen altijd gebeurt onder begeleiding van een arts.

methadon

Methadon is een morfineachtige pijnstiller (opiaat). Het heeft een sterk pijnstillende werking.

Artsen schrijven het voor bij langdurige matige tot hevige pijn en bij verslaving aan opiaten.

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.

naltrexon

Naltrexon is een ontwenningsmiddel.

Artsen schrijven het voor als hulpmiddel bij verslaving aan alcohol of opiaten (morfineachtige middelen).

Soms schrijven artsen het voor bij jeuk en bij de ziekte van Parkinson, als u last heeft van impulsief gedrag.

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.
Hulp van naasten

Hulp van naasten en ervaringsdeskundigen bij heroïneverslaving

Naast hulpverleners zijn er ook anderen die u kunnen helpen bij het minderen of stoppen met heroïne. Uw naasten bijvoorbeeld, zoals familie of vrienden. Zij kunnen bijvoorbeeld meegaan naar afspraken met uw hulpverlener en zij kunnen u thuis steunen als u het moeilijk heeft.

U kunt ook hulp krijgen van ervaringsdeskundigen. Dus van mensen die zelf hersteld zijn van een verslaving. Zij begrijpen hoe u zich voelt en met welke problemen u te maken krijgt. Zij weten bijvoorbeeld hoe het is om je te schamen voor je gedrag. Die schaamte kan ervoor zorgen dat u niet over uw probleem wilt praten en het dus ook niet kunt oplossen. Het kan helpen om erover te praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.

U kunt ook bij een zelfhulpgroep gaan. In zo'n groep kunt u praten met mensen die eenzelfde situatie zitten als u. De deelnemers en begeleiders van zo’n groep zijn ook verslaafd (geweest) en weten wat voor problemen u heeft.

Andere behandelingen

Andere behandelingen bij het stoppen of minderen met heroïne

Vaktherapie

Bij sommige mensen kan het helpen om vaktherapie te doen. Dat is een verzamelnaam voor verschillende therapieën waarbij je niet alleen praat met een hulpverlener, maar ook dingen doet, zoals toneelspelen (dramatherapie) of bewegen (psychomotorische therapie). Kijk voor meer informatie op vaktherapie.nl.

Aanvullende behandelwijzen

Sommige mensen die willen afkicken kiezen een aanvullende behandelwijze om te proberen hun klachten te verminderen, bijvoorbeeld mindfulness, yoga, ontspanningsoefeningen, lichaamswerk of running therapie. Anderen gebruiken kruiden, zelfzorgmedicijnen of pijnstillers. Bespreek dit altijd met uw behandelaar voordat u ermee begint.

Herstel

Herstellen van een heroïneverslaving

De behandeling duurt vaak erg lang en veel mensen komen nooit helemaal van hun verslaving aan heroïne of vervangende middelen af.

Maar naast het stoppen met heroïne heeft u waarschijnlijk ook andere doelen. U wilt weer gewoon kunnen leven, uw (financiële) problemen oplossen, weer aan het werk of een andere zinvolle dagbesteding vinden. Ook hierbij kan een hulpverlener u ondersteunen.

De behandeling kan ook als doel hebben dat u meer controle over uw leven krijgt, dat u een beter leven krijgt met minder klachten en problemen. Dat lukt veel mensen wel.

Meer informatie

Meer informatie over heroïneverslaving

Informatie

Steun en zelfhulp

Ondersteuning voor naasten

De informatie over heroïneverslaving is gebaseerd op de Zorgstandaard Opiaatverslaving.

Deze tekst is aangepast op
GGZ

Vond je deze informatie nuttig?

Vond je deze informatie nuttig?
Heb je een tip hoe wij Thuisarts.nl kunnen verbeteren?