Ik heb een depressie

In het kort

In het kort

 • Bij een depressie bent u langer dan 2 weken somber en/of heeft u nergens zin in.
 • Ook kunt u zich moe, onrustig, schuldig en waardeloos voelen.
 • Om te herstellen zijn deze dingen heel belangrijk:
  • structuur geven aan uw dag: op tijd opstaan, elke dag naar buiten gaan, gezond eten, op tijd naar bed gaan
  • actief zijn: ga elke dag sporten/bewegen, blijf aan het werk
  • contact met andere mensen
 • De huisarts en de praktijkondersteuner kunnen hierbij helpen.
 • Als de depressie ernstig is of niet overgaat, zijn gesprekken met een psycholoog (psychotherapie) mogelijk, en eventueel medicijnen.
Videos

Videos

Beschrijving

Wat is een depressie?

Bij een depressie bent u het grootste deel van de dag somber en/of u heeft nergens meer zin of plezier in. Daarnaast heeft u nog meer depressieve verschijnselen, zoals moeheid en concentratieproblemen. Dit duurt langer dan 2 weken achter elkaar.

Depressie is een aandoening die veel voorkomt. Het is niet iets om u voor te schamen of om u schuldig over te voelen.

Soorten

Bijzondere vormen van depressie

Bijzondere vormen van depressie zijn:

 • Winterdepressie: iemand wordt in de herfst depressief en in de lente verdwijnen de klachten weer. Als dit minstens 2 jaar achter elkaar gebeurt, is het een winterdepressie.
 • Postpartum depressie (postnatale depressie): een depressie na een bevalling.
 • Dysthymie: een lichte depressie die meer dan 2 jaar duurt.
 • Een depressie bij een bipolaire stoornis. U heeft dan depressieve en manische perioden.
Verschijnselen

Wat zijn de verschijnselen van een depressie?

De 2 belangrijkste verschijnselen van een depressie zijn:

 • U bent het grootste deel van de dag somber.
 • U heeft (bijna) nergens meer zin of plezier in.

Daar kunnen andere klachten bijkomen:

 • U voelt zich schuldig, overbodig of waardeloos.
 • U voelt zich onrustig en snel geïrriteerd. Of juist traag en sloom.
 • U bent besluiteloos en/of kunt zich niet goed concentreren.
 • Het eten smaakt niet meer. Of u wilt juist extra veel eten. U bent daardoor meerdere kilo's aangekomen of afgevallen.
 • U bent moe. U slaapt slecht of juist heel veel.
 • U vindt het leven zwaar. Misschien verlangt u soms naar de dood of denkt u aan zelfdoding.

U heeft een depressie als u:

 • minstens 1 van de 2 belangrijkste verschijnselen heeft
 • en in totaal minstens 5 van de genoemde verschijnselen
 • en de klachten langer dan 2 weken achter elkaar heeft.

Een depressie verstoort uw dagelijks leven. U heeft er veel last van: thuis, in uw vrije tijd en/of op uw werk.

Oorzaken

Hoe ontstaat een depressie?

Meestal komt een depressie door een combinatie van verschillende dingen:

 • Erfelijkheid: soms komt depressie in de familie vaker voor.
 • De ene mens is van nature kwetsbaarder dan de ander.
 • Een verstoorde balans van neurotransmitters in de hersenen: dit zijn stofjes die onder andere de stemming beïnvloeden.
 • Een moeilijke jeugd. 
 • Weinig steun voelen/krijgen van andere mensen. 
 • Een ingrijpende gebeurtenis die veel verdriet geeft. Bijvoorbeeld een scheiding of het overlijden van iemand die belangrijk voor u was.
 • Meemaken van geweld (mishandeling, verkrachting, oorlogsgeweld).
 • Een chronische ziekte, zoals diabetes mellitus, COPD of reuma.
 • Alcoholgebruik

Depressie heeft niets te maken met onwil of een slap karakter.

Adviezen

Adviezen bij een depressie

Om te herstellen van een depressie zijn 2 dingen heel belangrijk:

 • structuur geven aan uw dag
 • actief zijn of blijven

Waarschijnlijk ziet u juist erg op tegen alle activiteiten. Dat hoort bij de depressie. Maar met kleine stapjes lukt het vaak wel. De informatie en adviezen hieronder kunnen u daarbij helpen.

Contact met anderen

 • Zorg dat u dagelijks contact heeft met een vertrouwd persoon (een familielid, vriend, buur of collega). Spreek ook af om regelmatig iemand te bellen of om bij iemand op bezoek te gaan. Vaak helpt het om erover te praten, met familie of vrienden.
 • Leg mensen uit wat er met u is. De meeste mensen hebben begrip voor de situatie. U kunt ze ook deze tekst laten lezen. Sommige mensen zullen het niet begrijpen. Dat is nu eenmaal zo; probeer dat te accepteren.
 • Door de depressie gaat u misschien negatief over uzelf denken. Teleurstelling, verdriet en boosheid kunnen het negatieve gevoel versterken. Bespreek uw gevoelens. Het kost tijd om zulke emoties te verwerken. Gun uzelf die tijd.

Haalbare doelen
Stel uzelf niet te hoge eisen, bijvoorbeeld dat u snel beter moet zijn of normaal uw werk moet kunnen doen. Begin met dagelijks een taakje, bijvoorbeeld aankleden, boodschappen doen, eten koken of wassen.

Structuur en regelmaat
Probeer structuur en regelmaat in uw leven te houden.

 • Sta op tijd op. 
 • Eet ook op vaste tijden.
 • Ga elke dag naar buiten. Buitenlucht en bewegen geven u een beter gevoel.
 • Plan wat u per dag gaat doen (activiteitenlijst).
 • Ga op tijd naar bed. 

Prettige activiteiten

 • Bedenk activiteiten die u prettig vindt (of vond) om te doen.
 • Kies elke dag zo'n prettige activiteit en ga dat doen. Bijvoorbeeld de krant lezen of een film of tv-programma kijken. Kies één programma. Blijf niet de hele dag voor de tv zitten.

Bewegen en sporten
Ga dagelijks minimaal een half uur bewegen, bijvoorbeeld wandelen, fietsen, zwemmen of tuinieren. Beweeg 3 keer per week een half uur intensief (rennen of trainen). Dit helpt al om u minder depressief en fitter te voelen. Ook zorgt het voor een betere nachtrust. 
Speciaal voor mensen met psychische klachten is er runningtherapie: hardlopen om psychisch fitter te worden. Runningtherapeuten vindt u op Runningtherapie.nl.

Werken
Blijven werken is vaak beter dan (tijdelijk) stoppen met werken. Probeer dus te blijven werken. Bijvoorbeeld 2 halve dagen in de week of werk dat u makkelijk aankunt.
Bespreek het eventueel met uw bedrijfsarts. Die kan hier goed bij helpen. Als u geen werk heeft, kunt u misschien proberen om vrijwilligerswerk te gaan doen.

Gezond eten, liever geen alcohol, geen drugs
Alcohol en drugs kunnen een depressie veroorzaken en verergeren.

Problemen oplossen
Vaak zijn er ook zorgen over praktische problemen, zoals geld, werk, het gezin of woonruimte. Probeer het niet allemaal alleen op te lossen. Het helpt om samen oplossingen te bedenken, bijvoorbeeld met uw partner, uw huisarts, uw werkgever of iemand van het wijkteam.

Gezin
Een depressie kan het moeilijker maken om voor kinderen te zorgen. U kunt minder aan en bent misschien sneller geïrriteerd of boos. Of u trekt zich terug en blijft het liefst in bed. Als u kinderen heeft, is het goed om met uw huisarts te praten over hoe het gaat in uw gezin en te kijken naar oplossingen voor problemen.

Informatie en cursussen
Het helpt om te weten wat een depressie precies is. Lees erover, bekijk filmpjes op internet. Er bestaan ook cursussen: online op internet of in een groep. Kijk voor links bij Meer informatie.

Contact met lotgenoten
Het kan veel helpen om te praten met mensen die zelf ook een depressie hebben (gehad). Via bijvoorbeeld de Depressie Vereniging kunt u in contact komen met anderen. 

Behandeling

Behandeling van depressie

De behandeling van een depressie gaat in stappen:

1. U krijgt adviezen om de depressie aan te pakken. Bijvoorbeeld planning wat u per dag gaat doen, elke dag naar buiten en bewegen.

2. De praktijkondersteuner ggz kan u begeleiden met gesprekken. Dit is een korte psychologische behandeling. U leert beter omgaan met problemen in het dagelijks leven.

Als dat niet voldoende helpt of als de depressie ernstig is:

3. Gesprekken met een psycholoog (psychotherapie).

4. Medicijnen (antidepressiva)

U beslist samen met uw huisarts wat voor u het beste is. Het helpt om dit gesprek met uw huisarts goed voor te bereiden.

Hoe gaat het verder?

Hoe gaat het verder met een depressie?

 • De huisarts bespreekt met u welke behandeling het best bij u past.
 • U beslist samen met uw huisarts wat voor u de beste behandeling is. Het helpt om dit gesprek met uw huisarts goed voor te bereiden.
 • U komt steeds na 1 tot 2 weken terug om te bespreken hoe het gaat. Als het beter gaat, komt u geleidelijk minder vaak voor controle.
 • Een depressie is een ingrijpende ervaring. Misschien bent u uw zelfvertrouwen erdoor kwijtgeraakt. Dingen die vroeger vanzelfsprekend waren zijn dat nu misschien niet meer. Misschien heeft u twijfels over de toekomst.
 • Hou er rekening mee dat het herstel tijd kost. Een depressie kan maanden duren. Van de 10 mensen met een depressie zijn er 6 binnen een half jaar hersteld.
 • Een depressie kan terugkomen. Dat gebeurt bij ongeveer de helft van de mensen die een depressie hebben gehad.
  Bij de behandeling leert u daarom ook wat u kunt doen om te voorkomen dat u weer depressief wordt.
Meer informatie

Meer informatie over depressie

De informatie over depressie is gebaseerd op de NHG-Standaard Depressie, de Zorgstandaard Depressieve stoornissen en de Generieke module Bijwerkingen.

Laatst herzien op

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u nog een suggestie of opmerking? Dit is niet verplicht.
Kunt u toelichten waarom niet? Dit is niet verplicht.