Hyperventilatie

  • Angstklachten
  • Spanningsklachten
  • Hyperventilatie wil zeggen dat u te snel of te diep ademt
  • Het ontstaat door angst en spanning, vaak zonder dat u het zelf beseft.
  • Klachten zijn onder andereĀ benauwdheid en duizeligheid.
  • Hyperventilatie kan geen kwaad, maar is erg vervelend.
  • De aanvallen kunnen regelmatig terugkeren.
  • U kunt maatregelen nemen om de klachten te voorkomen of te stoppen.