Over zorg en behandeling in de toekomst

Wanneer u een (chronische) ziekte heeft, of wanneer u merkt dat uw gezondheid achteruit gaat, is het belangrijk om na te denken over uw wensen voor zorg en behandeling voor in de toekomst:

  • Wat vindt u belangrijk in uw leven?
  • Wat wilt u graag blijven doen?
  • Welke zorg en behandeling past daar wel en niet bij?
  • Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw wensen worden opgevolgd?

Ook wanneer u in een situatie terechtkomt waarin u niet goed kunt beslissen over medische zorg, of niet goed kunt vertellen wat u wilt, is het belangrijk dat u al heeft nagedacht over uw wensen. Bijvoorbeeld door een ongeval, een plotselinge ernstige ziekte of bij dementie. Als u op tijd uw wensen bespreekt met uw naasten en met uw arts weten zij wat u belangrijk vindt. Wilt u dan bijvoorbeeld zo lang mogelijk behandelingen krijgen? Of zijn er misschien behandelingen die u later niet meer wilt?
Deze keuzehulp helpt u om na te denken over wat u dan zou willen. Het kan rust geven als u weet dat uw naasten Ć©n uw arts uw wensen en uw grenzen kennen.

Het nadenken over wensen voor zorg en behandeling, en het bespreken en vastleggen daarvan, wordt ook wel vroegtijdige zorgplanning genoemd (of in het Engels: Advance care planning).