Levenseinde

 • Overlijden
 • Doodgaan
 • Sterven
 • Wilsverklaring
 • Reanimatie
 • Euthanasie
 • Advance Care Planning (ACP)
 • Het is belangrijk om met uw arts te praten over het laatste stuk van uw leven.  
 • Wat zijn uw vragen, wensen en verwachtingen?  
 • Kunt en wilt u gereanimeerd worden bij een hartstilstand? 
 • Wat is lijden voor u? Welke behandelingen zijn er om pijn en lijden te verlichten?
 • Wilt u een behandeling wel of juist niet? Maak dan een wilsverklaring.
 • Denkt u aan euthanasie? 
 • Hoe kunt u uw leven zo goed mogelijk afronden?