Nieuws

Aanpak kindermishandeling

Kindermishandeling komt in Nederland meer dan 119.000 keer per jaar voor. Als u een vermoeden heeft van kindermishandeling, kunt u terecht bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Artsen, jeugdzorg en justitie gaan bij een melding van kindermishandeling gelijktijdig onderzoek doen naar het kind en de gezinssituatie. Dat staat in het nieuwe Actieplan aanpak Kindermishandeling van de overheid.

Wat kunt u zelf doen bij een vermoeden van kindermishandeling?

Denk bij kindermishandeling niet alleen aan lichamelijk en seksueel geweld, maar ook aan vernedering en verwaarlozing. Bij verwaarlozing speelt naast het lichamelijk slecht verzorgd zijn, ook geestelijke verwaarlozing een rol door een gebrek aan aandacht voor het kind.

Veel slachtoffers krijgen nooit hulp omdat niemand aan de bel trekt. Als u een vermoeden heeft van kindermishandeling, kunt u terecht bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Elke provincie heeft een eigen AMK. De AMK’s maken onderdeel uit van de Bureaus Jeugdzorg. Op www.vooreenveiligthuis.nl vindt u meer informatie over de signalen van kindermishandeling en wat u ermee kan doen.

Vanuit de overheid krachtige aanpak

In het nieuwe Actieplan aanpak Kindermishandeling ‘Kinderen veilig Thuis’ staat hoe de overheid kindermishandeling wil aanpakken. Een van de acties in het nieuwe Actieplan is het bundelen van de krachten bij een melding van kindermishandeling. Artsen, jeugdzorg en justitie werken samen en kijken tegelijkertijd naar de gezinssituatie en het kind. Twee weken na de melding ligt er een gezamenlijk plan van aanpak. Kinderen worden zo sneller en beter geholpen en daders kunnen vaker een tijdelijk huisverbod krijgen.

Bron: Ministerie van VWS, november 2011

Geplaatst op 08 december 2011

Meer nieuws