Nieuws

Controle bij valproïnezuur door neuroloog of psychiater

Bericht voor vrouwen die valproïnezuur gebruiken
vrouw met ogen dicht en bril in hand

Gebruikt u valproïnezuur (andere namen: natriumvalproaat, Depakine)? En bent u jonger dan 55? Dan zal de neuroloog (bij migraine of epilepsie) of psychiater (bij bipolaire stoornis) u voortaan controleren. Uw huisarts zal u doorverwijzen.

Valproïnezuur tijdens de zwangerschap geeft meer kans op een kind met lichamelijke afwijkingen of ontwikkelingsstoornissen. Daarom is controle erg belangrijk.

Bij de controle bekijkt de neuroloog of psychiater of u valproïnezuur (nog) nodig heeft. Ook bespreekt u met hem/haar hoe u voorkomt dat u zwanger wordt.
Wilt u zwanger worden? Bespreek dit ook met hem/haar. U krijgt dan meestal andere medicijnen.

Bron: NHG, CBG

valproïnezuur

Valproïnezuur beïnvloedt de informatieoverdracht via zenuwen in de hersenen. Het wordt toegepast bij verschillende ziektes.

Artsen schrijven valproïnezuur voor bij epilepsie en manie. Artsen schrijven het soms voor bij migraine en bij voortdurende hik.

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.
Geplaatst op 13 december 2018

Meer nieuws