Nieuws

Controleer uw kind thuis op hoofdluis

Op veel scholen zijn er door corona geen luizencontroles. Controleer uw kind daarom thuis goed op hoofdluis met een fijntandige kam boven een vel wit papier. Kam vanaf de hoofdhuid tot aan de punten.

Vindt u hoofdluis of neten bij uw kind?

  • Kam het haar 2 weken lang elke dag met een fijntandige kam. Zo voorkomt u dat hoofdluizen zich snel verspreiden.
  • Meld het op school of op het kinderdagverblijf. Dan kunnen andere ouders hun kind op hoofdluis controleren en zo nodig behandelen.

Bron: Nederlands Huisartsen Genootschap

Geplaatst op 29 oktober 2020

Meer nieuws