Plotselinge doofheid

Sudden deafness Plotseling gehoorsverlies
  • Hoort u opeens veel minder of niets meer met één oor?
  • Bel direct uw huisarts of huisartsenpost voor een afspraak.
  • Vaak stuurt de huisarts u snel naar het ziekenhuis voor onderzoek.
  • Medicijnen die een ontsteking remmen, kunnen soms helpen.
  • Soms wordt het niet meer beter. U blijft dan minder horen aan één oor.
NHG