Ik ben opeens doof aan één oor

In het kort

In het kort

 • Hoort u opeens veel minder of niets meer met één oor?
 • Bel direct uw huisarts of huisartsenpost voor een afspraak.
 • Vaak stuurt de huisarts u snel naar het ziekenhuis voor onderzoek.
 • Medicijnen die een ontsteking remmen, kunnen soms helpen.
 • Soms wordt het niet meer beter. U blijft dan minder horen aan één oor.
Waarom hoor ik opeens veel minder of niets meer?

Waarom hoor ik opeens veel minder of niets meer?

Als u opeens minder hoort aan een oor, kan dit door een aantal dingen komen.

Minder horen door een probleem aan uw middenoor en gehoorgang
Als u slecht hoort, kan dit komen door een probleem in het oor. Bijvoorbeeld door te veel oorsmeer, een ontsteking in uw oor of een probleem met uw trommelvlies. Uw huisarts kan deze problemen zien bij het onderzoek.

Minder horen door plotselinge doofheid
Soms ziet uw huisarts geen probleem in uw oor en toch hoort u opeens weinig of niets meer. Dan heeft u misschien last van 'plotselinge doofheid'.

Als de huisarts denkt dat u 'plotselinge doofheid' heeft, stuurt deze u snel naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.

Soms vinden artsen een oorzaak bij plotselinge doofheid. Bij 9 van de 10 mensen vinden de artsen geen oorzaak voor de plotselinge doofheid. Dan heeft u onverklaarde plotselinge doofheid.

In het Engels heet dit 'sudden deafness'.

De bof
Plotselinge doofheid aan 1 of 2 oren kan komen door de bof. Deze ernstige klacht komt heel weinig voor bij de bof. De kans is iets groter bij mensen die niet ingeënt zijn tegen de bof. U heeft bij de bof ook andere klachten, zoals koorts en 1 of 2 dikke wangen.

Wat merk ik bij onverklaarde plotselinge doofheid?

Wat merk ik bij onverklaarde plotselinge doofheid?

Bij onverklaarde plotselinge doofheid hoort u opeens met één oor veel minder of niets meer. We weten niet hoe dit komt.

 • Meestal ontstaat onverklaarde plotselinge doofheid binnen enkele seconden tot minuten. Soms binnen 3 dagen.
 • De doofheid ontstaat vaak in één oor, heel soms in beide oren.
 • U hoort veel minder of niets meer met dat oor.
 • Het geluid dat u wél hoort, klinkt soms doffer, blikkerig of vervormd. U kunt ook een echo horen.
 • Als één oor helemaal doof is, kunt u moeilijk herkennen uit welke richting een geluid komt.
 • U kunt ook last hebben van duizeligheid, een gevoel van druk op uw oor en/of oorsuizen.

Plotselinge doofheid komt vooral voor bij volwassenen tussen de 30 en 60 jaar oud.

Is er een behandeling voor onverklaarde plotselinge doofheid?

Is er een behandeling voor onverklaarde plotselinge doofheid?

Prednison is een medicijn dat ontstekingen remt. Bij onverklaarde plotselinge doofheid kan dit soms helpen.
Alleen in de eerste 14 dagen van onverklaarde plotselinge doofheid hebben deze medicijnen zin. Daarna niet meer.

Sommige mensen krijgen virusremmende medicijnen. Er is geen bewijs dat deze virusremmers helpen.

prednison

Prednison is een bijnierschorshormoon, ook wel corticosteroïd genoemd.
Bijnierschorshormonen remmen ontstekingen en overgevoeligheidsreacties. Ze zijn ook nodig om energie, mineralen en zouten vrij te maken en op te slaan.

Artsen schrijven prednison voor bij:

 • Ziektes met ernstige ontstekingen. Bijvoorbeeld luchtwegontstekingen (zoals COPD), reumatische aandoeningen (zoals reuma, polymyalgie en jichtaanvallen), darmziekten (namelijk colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn), het syndroom van Sjögren, bepaalde oogontstekingen, clusterhoofdpijn, lupus erythematodes (LE), ernstige huidontstekingen (zoals bij lepra), bepaalde bloedziekten (zoals de bloedstollingsziekte ITP), de ziekte van Duchenne (spierziekte), Bellverlamming (een vorm van gezichtsverlamming), bij nierziektes, zoals het nefrotisch syndroom en bij netelroos. Ook bij ontstekingen bij tuberculose (van het hartzakje en van de hersenen).
  Bij ontstekingsziekten wordt het op verschillende manieren gebruikt: in een hoge dosering voor een paar dagen tot weken (stootkuur) en in een lagere dosering voor meerdere maanden (langdurige behandeling). Artsen schrijven het meestal voor als stootkuur.
 • Prednison wordt ook gebruikt om afstotingsreacties tegen te gaan. Na orgaantransplantaties en als onderdeel van een behandeling bij kanker.
 • Ook wordt het gebruikt om een tekort aan lichaamseigen bijnierschorshormonen aan te vullen. Zoals bij de bijnierziekten de ziekte van Addison, de ziekte van Cushing en het adrenogenitaal syndroom. Als het op deze manier gebruikt wordt heet het substitutietherapie.

Ziektes waarbij prednison wordt gebruikt zijn:

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.
Hoe gaat het verder bij onverklaarde plotselinge doofheid?

Hoe gaat het verder bij onverklaarde plotselinge doofheid?

 • Bij ongeveer 1 op de 3 mensen wordt het gehoor vanzelf weer beter.
 • Bij ongeveer 1 op de 3 mensen wordt het gehoor wel wat beter, maar niet helemaal.
 • Bij ongeveer 1 op de 3 mensen wordt het gehoor niet meer beter.

Als u nog wel iets hoort met uw oor, dan is de kans groter dat uw gehoor weer beter wordt.
Is het oor direct helemaal doof, dan is de kans dat u weer goed gaat horen kleiner.

In de eerste weken dat u slecht hoort, is de kans het grootst dat u weer beter gaat horen. Na 3 tot 6 maanden wordt het gehoor meestal niet verder beter.

Duizeligheid of een gevoel van druk op het oor gaan meestal helemaal weg.

Het oorsuizen blijft vaak wel in het oor.

Uw andere oor verandert niet door onverklaarde plotselinge doofheid. Wel is het belangrijk om dit oor extra te beschermen bijvoorbeeld tegen gehoorverlies door lawaai.

Wanneer moet u de huisarts bellen?

Wanneer moet u de huisarts bellen?

Bel direct uw huisarts of huisartsenpost als u opeens slecht hoort met één of met beide oren.

Meer informatie bij onverklaarde plotselinge doofheid

Meer informatie bij onverklaarde plotselinge doofheid

Meer informatie over plotselinge doofheid kunt u hier krijgen:

Meer informatie over slechthorendheid kunt u hier krijgen:

We hebben de informatie over slechthorendheid gemaakt met de richtlijn voor huisartsen over slechthorendheid.

Deze tekst is aangepast op
NHG

Vond je deze informatie nuttig?

Vond je deze informatie nuttig?
Heb je een tip hoe wij Thuisarts.nl kunnen verbeteren?