Ik ben opeens doof aan één oor

In het kort

In het kort

 • Hoort u zonder aanleiding plotseling (bijna) niets meer aan één oor?
 • Eventueel met duizeligheid, oorsuizen of een drukgevoel in het oor?
 • Neem dan snel contact op met uw huisarts voor verder onderzoek.
 • Vaak is onderzoek door een kno-arts nodig.
 • Meestal (90%) wordt geen verklaring voor de plotselinge doofheid gevonden. We noemen dat ook onverklaarde plotselinge doofheid of sudden deafness.
 • Snel starten met ontstekingsremmende medicijnen (prednison ) kan soms helpen.
 • Het gehoorverlies kan binnen enkele weken tot maanden vanzelf over gaan, maar kan ook blijven.

prednison

Prednison is een bijnierschorshormoon, ook wel corticosteroïd genoemd.
Bijnierschorshormonen remmen ontstekingen en overgevoeligheidsreacties. Ze zijn ook nodig om energie, mineralen en zouten vrij te maken en op te slaan.

Artsen schrijven prednison voor bij:

 • Aandoeningen met ernstige ontstekingen. Bijvoorbeeld luchtwegontstekingen (zoals astma, COPD en sarcoïdose) , reumatische aandoeningen (zoals reuma, polymyalgie en jichtaanvallen), darmziekten (namelijk colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn), het syndroom van Sjögren, bepaalde oogontstekingen, clusterhoofdpijn, lupus erythematodes (LE), ernstige huidontstekingen (zoals bij lepra), bepaalde bloedziekten (zoals de bloedstollingsziekte ITP), de ziekte van Duchenne (spierziekte), Bellverlamming (een vorm van gezichtsverlamming), bij nierziektes, zoals het nefrotisch syndroom en bij netelroos.
  Bij ontstekingsziekten wordt het op verschillende manieren toegepast: in een hoge dosering gedurende enkele dagen tot weken (stootkuur) en in een lagere dosering gedurende meerdere maanden (langdurige behandeling). Artsen schrijven het meestal voor als stootkuur.
 • Prednison wordt ook gebruikt om afstotingsreacties tegen te gaan na orgaantransplantaties en als onderdeel van een behandeling bij kanker.
 • Ook wordt het gebruikt om een tekort aan lichaamseigen bijnierschorshormonen aan te vullen (zoals bij de bijnierziekten de ziekte van Addison, de ziekte van Cushing en het adrenogenitaal syndroom). Als men het op deze manier gebruikt heet het substitutietherapie.

Aandoeningen waarbij prednison wordt gebruikt zijn:

Bron: Apotheek.nl

ORS

ORS is een oplossing van zouten en glucose (druivensuiker) in water.

Het wordt gebruikt bij waterdunne diarree en braken (overgeven).

Bron: Apotheek.nl
Opeens doof

Wat zijn de oorzaken van plotselinge doofheid?

Als u plotseling slecht hoort kan dat verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld een verstopt oor, een gescheurd trommelvlies of een oorontsteking.

Bij plotselinge doofheid is het belangrijk dat uw huisarts u snel onderzoekt. De huisarts zal u zo nodig doorsturen naar de kno-arts (specialist voor keel-, neus- en oorziekten).

Meestal (90%) wordt er geen oorzaak voor de plotselinge doofheid gevonden. Dan noemen we het onverklaarde plotselinge doofheid. Artsen gebruiken vaak de Engelse term 'sudden deafness'.

ORS

ORS is een oplossing van zouten en glucose (druivensuiker) in water.

Het wordt gebruikt bij waterdunne diarree en braken (overgeven).

Bron: Apotheek.nl
Onverklaard doof

Wat is onverklaarde plotselinge doofheid?

Bij onverklaarde plotselinge doofheid (OPD) hoort u opeens aan één oor veel minder of niets meer. Meestal gebeurt dit binnen enkele seconden tot minuten. Soms binnen 3 dagen.

Het is vrijwel altijd aan één oor. Het geluid dat u wel hoort kan doffer, blikkeriger of vervormd klinken. U kunt ook een echo horen. Als één oor helemaal doof is, wordt het vaak moeilijker te herkennen uit welke richting een geluid komt. Ook kunt u last hebben van evenwichtsstoornissen, een drukgevoel op het oor en/of oorsuizen.

Onverklaarde plotselinge doofheid ontstaat zonder aanleiding of aantoonbare oorzaak. Het komt voornamelijk voor bij volwassenen tussen de 30 en 60 jaar oud.

ORS

ORS is een oplossing van zouten en glucose (druivensuiker) in water.

Het wordt gebruikt bij waterdunne diarree en braken (overgeven).

Bron: Apotheek.nl
Behandeling

Hoe wordt onverklaarde plotselinge doofheid behandeld?

Bij onverklaarde plotselinge doofheid kan een ontstekingsremmend medicijn (prednison ) soms helpen. Sommige mensen krijgen virusremmende medicijnen. Er is geen bewijs dat deze virusremmers werken.

Als het plotseling ontstane gehoorverlies bij OPD al langer dan 14 dagen bestaat, dan hebben medicijnen geen zin meer.

prednison

Prednison is een bijnierschorshormoon, ook wel corticosteroïd genoemd.
Bijnierschorshormonen remmen ontstekingen en overgevoeligheidsreacties. Ze zijn ook nodig om energie, mineralen en zouten vrij te maken en op te slaan.

Artsen schrijven prednison voor bij:

 • Aandoeningen met ernstige ontstekingen. Bijvoorbeeld luchtwegontstekingen (zoals astma, COPD en sarcoïdose) , reumatische aandoeningen (zoals reuma, polymyalgie en jichtaanvallen), darmziekten (namelijk colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn), het syndroom van Sjögren, bepaalde oogontstekingen, clusterhoofdpijn, lupus erythematodes (LE), ernstige huidontstekingen (zoals bij lepra), bepaalde bloedziekten (zoals de bloedstollingsziekte ITP), de ziekte van Duchenne (spierziekte), Bellverlamming (een vorm van gezichtsverlamming), bij nierziektes, zoals het nefrotisch syndroom en bij netelroos.
  Bij ontstekingsziekten wordt het op verschillende manieren toegepast: in een hoge dosering gedurende enkele dagen tot weken (stootkuur) en in een lagere dosering gedurende meerdere maanden (langdurige behandeling). Artsen schrijven het meestal voor als stootkuur.
 • Prednison wordt ook gebruikt om afstotingsreacties tegen te gaan na orgaantransplantaties en als onderdeel van een behandeling bij kanker.
 • Ook wordt het gebruikt om een tekort aan lichaamseigen bijnierschorshormonen aan te vullen (zoals bij de bijnierziekten de ziekte van Addison, de ziekte van Cushing en het adrenogenitaal syndroom). Als men het op deze manier gebruikt heet het substitutietherapie.

Aandoeningen waarbij prednison wordt gebruikt zijn:

Bron: Apotheek.nl
Hoe gaat het verder?

Hoe gaat het verder bij onverklaarde plotselinge doofheid?

Wat is de kans op herstel bij onverklaarde plotselinge doofheid?

 • Bij ongeveer 1 op de 3 mensen herstelt het gehoor vanzelf helemaal.
 • Bij ongeveer 1 op de 3 verbetert het gehoor wel wat, maar niet helemaal.
 • Bij ongeveer 1 op de 3 is de gehoorschade helaas blijvend.

In hoeverre het gehoor verbetert, hangt ook af van de ernst van uw gehoorverlies. Is het oor direct helemaal doof, dan zijn de kansen op herstel klein. Hoort u nog wel wat met het oor, dan zijn de vooruitzichten beter.

De kans op herstel is het grootst in de eerste weken na het begin van het gehoorsverlies. Na 3 tot 6 maanden is over het algemeen geen verdere verbetering van het gehoor meer te verwachten.

De evenwichtsstoornissen en het drukgevoel op het oor verdwijnen meestal helemaal. Het oorsuizen blijft vaak.

Bij onverklaarde plotselinge doofheid hoeft u zich geen zorgen te maken over uw andere (goede) oor. Dat wordt hierdoor niet bedreigd. Als u aan één oor slechthorend bent geworden door OPD, dan is het wel extra belangrijk om bijvoorbeeld lawaaibeschadiging van het goede oor te voorkomen.

ORS

ORS is een oplossing van zouten en glucose (druivensuiker) in water.

Het wordt gebruikt bij waterdunne diarree en braken (overgeven).

Bron: Apotheek.nl
Meer informatie

Meer informatie bij onverklaarde plotselinge doofheid

Meer informatie over plotselinge doofheid kunt u hier krijgen:

Meer informatie over slechthorendheid kunt u hier krijgen:

De informatie over slechthorendheid is gebaseerd op de wetenschappelijke richtlijnen voor huisartsen, de NHG-Standaard Slechthorendheid.

Laatst herzien op

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u nog een suggestie of opmerking? Dit is niet verplicht.
Kunt u toelichten waarom niet? Dit is niet verplicht.