Te veel of verkeerd ademen

Hyperventilatie
  • Te veel ademhalen heet hyperventilatie.
  • U kunt ook een benauwd en duizelig gevoel hebben.
  • Het komt meestal door angst en spanning.
  • Probeer rustig te ademen: 3 seconden in en 6 seconden uit.
  • Of ga iets doen als uw ademhaling in de war is, bijvoorbeeld kniebuigingen en praten met iemand.
  • In een papieren of plastic zak ademen helpt niet.
  • De fysiotherapeut kan helpen bij ademhalings-oefeningen.

Wat is je situatie?

NHG